skeletspiercel

Live forum: /viewtopic.php?t=17053

Anonymous

06-01-2009 10:31:50

Op pg 45 in textboek Nillius staat:

De AP van een skeletspiercel wordt gekenmerkt door een snelle depolarisatie , een snelle repolarisatie en een trage na-depolarisatie. De na-depolarisatie kan verklaard worden door een verandering van Ek als gevolg van het ophopen van extracellulaire K in de enge ruimten van de T-tubuli. Daardoor wordt Ek verschoven en ontstaat er een depolarisatie tov de rustcondities.

Bedoelen ze dat door stijgen van extracell K de Ek is gestegen en daardoor de drijvende kracht negatief (Vm-Ek) is ? waardoor je dus instroom hebt van kalium via de inwaarts rectificerende K kanalen? Of is de nadepolarisatie veroorzaakt door instroom Na?

plz help me :)