NCX pg 111 cursus

Live forum: /viewtopic.php?t=20136

Pralin

16-01-2010 12:35:03

Hallo lieve blokkertjes allemaal,

In de cursus pg 111 staat het volgende:
Daling van extracellulair Na of stijging intracellulair Na veroorzaakt verhoogde intracellulaire ca concentratie.
Maar het is toch zo dat je voor elke 3 Na die je naar binnen brengt 1Ca naar buiten gaat, dus is het toch een verlaging van intracellulaire Ca?

Fout in redenering, of in cursus?

Jozef

16-01-2010 12:43:56

fout in redenering, m.i.
haha

ncx heeft een omkeerpotentiaal, bij genoeg stijging van Na+ intracellulair gaat de uitwisselaar in de reversed mode en kan dus Ca2+ de cel IN transporteren.

Als Na+/K+ geremd wordt, wordt er geen Na+ meer naar buiten gepompt en stijgt Na+intra ----> NCX gaat andersom werken..

hoop ik / denk ik
ik heb zelf m'n celfysiotoets ook nog....
alle succes, hoop dat 't klopt :D

Anonymous

16-01-2010 14:05:14

Ok, da wist ik wel,
maar toch vind ik dat hij het dan wel anders had mogen formuleren:)
Ik dacht dat hij het niet op de omkeerpotentiaal had omdat hij het bij de evidentie van bestaan van de NCX geschreven had. Toen had hij nog niets gezegd daarover en kon je het er nog niet uit afleiden, snap je?
What a mistake to make!

Bedankt! Succes nog...