post-RVD RVI en post-RVI RVD

Live forum: /viewtopic.php?t=2928

Anonymous

30-12-2005 09:23:32

Kan iemand hier duidelijkheid over scheppen?
Dankjewel.

Anonymous

03-01-2006 16:22:02

iemand?

polystepharose

03-01-2006 16:44:03

op figuur p 65.
A Een cel met normaal volume wordt in hypotone omgeving geplaatst waardoor ze zwelt. Om deze zwelling af te remmen en de cel te beschermen is er een RVD. Die kan het celvolume niet volledig terug naar de normale toestand brengen, maar veroorzaakt toch een grote krimping. Vervolgens wordt de omgeving terug isotoon gemaakt waardoor er een snelle volumedaling, krimping is tot onder de normale toestand. Om terug tot het normaal, oorspronkelijk volume te komen, is er een kleine zwelling nodig, dit is de post-RVD RVI. Voor een hypertone omgeving die terug isotoon wordt gemaakt gebeurt dit omgekeerd (post-RVI RVD)

Meer weet ik er ook niet van. Denk ook niet da we er meer van moeten weten. Misschien ns in Medical physiology kijken als ge de details wilt :)