LTP: mechanismen

Live forum: /viewtopic.php?t=2970

oepsie

01-01-2006 23:36:25

Hoe kunnen PKA, Ca2+/CAMPKII en PKC zorgen voor openen van meer NON-NMDA-R en NMDA-R? (pg 163)

polystepharose

03-01-2006 16:17:42

Aangezien da 3 kinasen zijn, zullen die receptoren door fosforylering geactiveerd worden denk ik...

Ruth

16-01-2006 13:23:16

Bij 't 4e mechanisme staat er op nilius zijn slides dat er PKA-activering is door de serpent-receptor. Maar Gi leidt toch tot inhibitie van AC (staat ook op dat schema ernaast), hoe kan PKA dan geactiveerd worden ?

mevrouw_konijn

19-01-2009 15:28:21

Volgens mij moet je het eerder zoeken in deze richting:

Door DAG=> PKC stijgt => Mg blok weg=> meer stroom door NMDA-R en dus meer CaČ i
Door IP3 ook meer CaČ i

Meer CaČ i leidt tot meer werking van ACca (Adenylaat cyclase, dat geactiveerd wordt door CaČ). en dus ook meet CAMP en PKA
wat op zichzelf dan weer leidt tot het "wakker maken" via fosforylering van NON NMDA kanalen en bij gevolg meer NMDA