RACC en ROCC

Live forum: /viewtopic.php?t=2996

Anonymous

03-01-2006 14:00:17

Hallo,

In de cursus vind ik deze kanalen niet terug, maar in hoofdstuk 6 (gladde spier) heeft Nilius tijdens de les iets over deze kanalen gezegd. Ik weet niet goed waar "RACC" en "ROCC" voor staan, en wat ze precies doen. Kan het dat ze geactiveerd worden door DAG want zoiets heb ik ook genoteerd?

Bedankt als iemand me kan helpen!

polystepharose

03-01-2006 16:09:48

Hallo!
Ik denk dat ROCC en RACC hetzelfde zijn. Receptor Activated of Operated Ca Channel. Die zouden samen met SOC (Store Operated Channel) geactiveerd worden door DAG. Het juiste mechanisme is nog onduidelijk geloof ik. Het SR kan uitgeput geraken (via IP3 receptor). Dankzij activering van deze kanalen is de stijging van intracellulair calcium toch verzekerd.

(ROCC is wel nie tzelfde als ROCK, dit is Rhoa Operated C-Kinase dat MLCP zal fosforyleren en dus inactiveren.)