Gladde spier

Live forum: /viewtopic.php?t=3456

Anonymous

15-01-2006 19:38:35

6.7 de eerste slide daarbij

er staat: Maar ook contractie mogelijk zonder depolarisatie, en zonder Ca verhoging.

Zonder depolarisatie, is door die farmacologische derivaten, maar zonder Calcium???

Bedankt!

Jolin

16-01-2006 22:14:46

Contractie zonder depolarisatie en zonder Ca-verhoging door wijziging van de gevoeligheid van de myofilamenten:
Rho A gaat (als het gebonden is aan ATP, maar daar ben ik ni zeker van) het ROCK (Rho A operated C kinase) activeren. Da gaat MLCP fosforyleren waardoor het inactief wordt en het de gefosforyleerde myosine light chains ni gaat defosforyleren. Proteine kinase C doet hetzelfde als het geactiveerd wordt via DAG.

Lotte

17-01-2006 09:37:11

wat is dat eigenlijk die Rho A ? kben dat ook tegengekomen in mijn nota's maar wat is da?? merci!

Jolin

18-01-2006 20:30:54

Rho A is een klein G-proteine in gladde spiercellen. Meer weet ik er ook ni van, sorry :s