AC

Live forum: /viewtopic.php?t=3524

Anonymous

17-01-2006 06:29:26

Kan er iemand deze vraag oplossen? Cholera (diarree) onstaat door het toxine dat Gs adenylaatcyclase activeert. Wat is juist:

a)camp activeert K kanalen in darmepitheel
b)te hoge Cl secretie door blok CFTR kanlen
c)te hoge Na absorptie
d)te lage glucose reabsorptie
e) camp activeert rechtstreeks CFTR via binding aan de C terminus


E is fout denk ik, want het R domein wordt gefosforyleerd
D zou ik echt niet weten, en de rest ook niet...

Jolin

18-01-2006 20:54:25

theeft t maken met vrijzetting van insuline. Bij depolarisatie van de cel worden V-afhankelijke Ca-kanalen geactiveerd, zodat intracell. Ca stijgt, zodat exocytose van vesikels met insuline plaatsvindt. zie p.29
Als AC nu geactiveerd wordt zal ATP in de cel dalen omdat er teveel omgevormd wordt naar cAMP. Door verlaagd ATP id cel gaan ATP-afh. K-kanalen activere zoda we hyperpolarisatie krijge en dus geen insuline vrijzetting. Als deze redenering klopt zou het antwoord dus D zijn.
Te weining glucose opname zorgt voor diaree, zie ook malabsorption syndrom p.13.