hyperkalemische periodische paralyse

Live forum: /viewtopic.php?t=3715

Anonymous

21-01-2006 21:23:17

dit is een verhoging van kalium in het bloed, dat begrijp ik. Maar wat heeft dat te maken met de defecten in inactivering van de Na-kanalen?

BADMAN

21-01-2006 21:45:18

HyperPP: Klinisch is er sprake van periodieke paralyse, vooral van de proximale beenspieren, meestal overdag optredend. Tijdens een aanval is het serum kalium verhoogd (5-7 mmol/l). De peesreflexen zijn laag tot afwezig. Er bestaat in wisselende intensiteit myotonie. Geleidingsonderzoek toont geen afwijkingen. EMG in rust toont myotonie, evt te provoceren door afkoelen. Daarnaast worden fibrillaties en postieve golven beschreven. Aanspanning: normale MUPís. Maximaal: geen afwijkingen, tijdens de aanvallen arm aanspannings patroon.

PC: Klinisch spierstijfheid toenemend tijdens inspanning, vooral tijdens kou cq afkoeling. EMG in rust toont myotonie, afnemend na afkoelen, dit in tegenstelling tot de dystrofia myotonica. Aanspanning: normale MUPís. Maximaal: geen afwijkingen, tijdens de aanvallen arm aanspannings patroon.


das wa ik er van vond op internet...

mja, volgens mij is het juist omdat er een natrium influx blijft komen bijvoorbeeld als activering van een motorneuron, dan zal in de axonheuvel een blijvende, snelle opeenvolging van actiepotentialen optreden, zodat de spieren blijvend geprikkeld worden, zodat er heel veel natrium influx is in de spieren, zodat de potentiaalgevoelige kaliumkanalen ook blijvend open zullen staan, zodat er een verhoogde kalium te meten is in het bloed?? misschien?

hopet :)

Anonymous

22-01-2006 07:37:43

kijk eens bij die redeneringsvragen
daar staan 5keuzemogelijkheden
maar ik kan je er niet bij helpen want ksnap die vraag echt niet!!
mss lukt u da beter!
succes