skeletspier

Live forum: /viewtopic.php?t=7413

Debz

14-01-2007 16:12:41

helaba, deze vragen zijn ooit eens gesteld door iemand... maar niemand heeft erop geantwoord... zou iemand dit asjeblieft kunnen?

is passieve lengte spanning gelijk aan de spanning door PE?
en waarom gaat die dan progressief stijgen? (p 93)
en waarom stijgt de actieve spanningscurve weer op het einde (fig 4.11)
dan is er toch geen overlap meer?
is dat omdat die actieve spanningscurve= aan de spanning door het SE? en dat CE niet meer kan inkorten dus eigenlijk isometrische omstandigheden dus stijgende spanning door SE?

heer erg bedankt! deb

stoffel

14-01-2007 17:06:58

helaba, deze vragen zijn ooit eens gesteld door iemand... maar niemand heeft erop geantwoord... zou iemand dit asjeblieft kunnen?

A is passieve lengte spanning gelijk aan de spanning door PE?
B en waarom gaat die dan progressief stijgen? (p 93)
C en waarom stijgt de actieve spanningscurve weer op het einde (fig 4.11)
dan is er toch geen overlap meer?
is dat omdat die actieve spanningscurve= aan de spanning door het SE? en dat CE niet meer kan inkorten dus eigenlijk isometrische omstandigheden dus stijgende spanning door SE?

heer erg bedankt! deb


A ja, denk wel..
B begint vanaf l0 (=> max actieve spanning) en neemt progressief toe (hoe groter de uitrekking, hoe meer kracht voor nodig..
C het is de totale spanningscurve die stijgt eh (IM). Dat is de som van de passieve (uitrekkingscurve) en actieve curve. Die uitleg dat de overlap ideaal is bij 2,2 microM is over de actieve spanning! Het is de totale spanning die stijgt op het einde door bijtellen van de passieve spanning.

Nu ik een vraag! :)
CE w vergeleken met Myosine-actine interactie
SE met de nek van myosine
PE met titine ofzo
VE met extracellulair colloid ofzoiets..
Nu: ik interpreteer dan dat CE instaat voor isotone contractie (dwarsbrugcyclus doorlopen) en dat SE instaat voor isometrische contractie (meer kopjes gebonden aan actine en zo grotere spanning)
Ten eerste; zijn deze redeneringen juist?
Ten tweede, waarom (fig 4.10) kort CE bij isometrische contractie in? Je zou denken dat er gewoon spanning w gecreerd in de veer, maar natuurlijk moet in de tekening weergegeven worden dat de veer uitgerekt wordt, en mag het totale schema niet inkorten, dus moet volgens de tekening CE wel inkorten om de theorie te laten kloppen.. Heel moeilijke uitleg, maar ik wil maar uitdrukken; is de tekening niet slecht gekozen, want bij isometrische contractie interpreteer ik dat er geen spierinkorting mag zijn, dus enkel dwarsbrugbinding, maar geen dwarsbrugcyclus, dus geen invloed op CE
snapt iemand wat ik bedoel?
waar is mijn redenering fout (of de tekening?)

Caro_line

14-01-2007 17:14:43

Uw redeneringen zijn volgens mij allemaal juist! Tekeningen of grafieken zouden een tekst eigl moeten verduidelijken, maar bij Nilius zorgt da alleen maar voor verwarring :? ! Isometrische contractie zegt het zelf: lengte blijft constant, enkel spanningsontwikkeling (dus geen inkorting van CE, wel uitrekking van SE omdat CE kracht erop uitoefent)!

stoffel

14-01-2007 17:21:08

Isometrische contractie zegt het zelf: lengte blijft constant, enkel spanningsontwikkeling (dus geen inkorting van CE, wel uitrekking van SE omdat CE kracht erop uitoefent)!

Ja, ma da klopt dan niet volgens het schema eh, want als veer uitgerekt wordt en CE ni veranderd dan verlengt heel het schema, tegen de wet van de isometrie..
alle, ik beweer wel hetzelfde zoals u ze, maar dan zit ge ERGENS met een redeneringsfout eh..

Aleks

14-01-2007 17:36:50

Hhhhhmmmm.
Khad me er al een beetje bij neergelegd om gewoon te hopen dat we die bespreking nie zo diepgaan moesten uitdiepen.

MAAR Stoffels theorie lijkt ech mooi te kloppen. Alleen zo jammer van dat het niet uitkomt in het schema

Mss had Nilius het veersymbool voor SE element gekozen om aan te tonen dat er spanning wordt opgebouwd. En heeft het niets te maken met de lengte.
En om de tekening te laten kloppen heeft hij dan maar CE verkort.

I know, it's a long shot

Caro_line

14-01-2007 18:48:56

Vergeet die tekening! Op p.91 onderaan bij (i) wordt onze theorie toch bevestigd?!!