HartAP bij ischemie

Live forum: /viewtopic.php?t=7441

plankthony

14-01-2007 22:50:17

Welke zijn de drie veranderingen die plaatsvinden bij ischemie?
Door ischemie daalt uw O2 waardoor ge minder ATP productie hebt waardoor Katp sneller geactiveerd wordt en uw actiepotentiaal inkort.
Maar welke zijn de andere twee?

De omkering van uw Tgolf moogt ge toch niet meerekenen ofwel?

Anonymous

15-01-2007 00:05:14

http]

.brecht.

15-01-2007 00:15:49

Ik denk het volgende:

1. I K (ATP) stijgt --> hyperpolariserend
2. die gap junctions worden gesloten --> slechtere doorgave AP
3. de Kir 2.1. wordt geblokkeerd --> hyperpolarisatie / wegvallen plateau (? weet ik niet zeker) (op pag 77 staat dat Kir's worden geblokkeerd door een verlaagde Ph)

Veel succes nog, ik hoop dat het juist is...

Anonymous

15-01-2007 00:23:01

merci !


Anthony

Laura*

28-12-2007 17:30:48

Ik zou eerder opteren voor

  1. -I K(ATP) stijgt => inkorting actiepotentiaal (ook owv Ca-afhankelijke K en Cl kanalen)
    -Ca stijgt en pH daalt =>Gap-junctions sluiten
    -Na/K ATPase kan minder goed werken => rustpotentiaal stijgt


Tschüss,

Laura