osmolariteit

Live forum: /viewtopic.php?t=7655

.stijn

18-01-2007 15:23:48

die 300 Osm of mOsm (welk van de twee is het juist?), is dat het osmotisch drukverschil tussen IC en EC of hoe zit het juist?

en bij die RVD en RVI grafiekjes: bvb bij RVD gaat men een cel in hypotone omgeving plaatsen, cel zwelt en dan gaat door RVD de cel krimpen (tot hier alles ok), maar dan gaat die grafiek ineens recht naar benede en moet de cel ineens gaan zwellen?? wordt ze dan plots in hypertone omgeving geplaatst door één of andere gekke wetenschapper of hoe zit dit? ik had ook iets in mijn nota's staan dat de osmolieten plots op waren, maar dit lijkt mij eerder een gevolg van te veel alcohol de nacht voor die les, of toch niet?

dankuzeer

plankthony

18-01-2007 15:47:25

300 osm denk ik en ik dacht dat dat de osmolaliteit van uw intracellulair milieu was (zie B&B hfdst 3). Belangrijk is dat H2O altijd stroomt van lage naar hoge osmolaliteit !!!

hypotoon is dus osm extrcl kleiner dan 300 osm
isotoon is dus osm extrcl gelijk aan 300 osm
hypertoon is dus osm extrcl groter dan 300 osm

Dat van dat tekeningetje vond'k ook maar iets bizar, ik heb daar iets bijstaan dat de cel zich dan opeen in een istoon milieu bevind en dat er daardoor een sterke val/stijging is in celvolume, mr kvond dat ook maar heeeel bizar.

Mss heeft het te maken met de verdeling van uw elektrolyten tijdens de RVD/RVI?