radiologie abdomen

Live forum: /viewtopic.php?t=12477

Tis

09-01-2008 13:18:54

Weet iemand wat de structuur is op les 1 abdomen dia 12
Wat met de pijltjes aangeduid staat en wat met de pijppuntjes?
Kdacht dat he een nageleter was.... Maar vrees ervoor.
merCI

Tis

09-01-2008 14:00:00

En mss ook wat de structuren zijn op (dias les 1 abdomen)
-dia 24 links
-dia 41 die slingerachtige structuur?
-dia 49 pijl en pijlpuntjes rechtse figuur
-dia 54 was me da voor iet? Een hele dikke ductus choledocus ofzo?

mijn dank zal werkelijk onstuimig zijn.

Julietje

09-01-2008 14:14:21

les 1 abdomen

slide 12: dat zijn GALSTENEN in de galblaas (pijltjes) en die pijlpunten zijn opaciteiten in het rechterhyperchondrium.

slide 24 links: hier lijken de mucosaplooien zich te oriŽnteren naar 1 punt, dit is een patiŽnt met een ULCUS (een maagzweer)

slide 41 slingerachtige structuur: Deze patiŽnt heeft de ziekte van Chron, die structuur is een belangrijke vernauwing van de darm.

slide 49 rechts: deze patiŽnt heeft een vernauwing van he colon sigmoideum, die kleine uitstulpingetjes (pijlpunten), zijn kleine divertikels (uitzettingen, de wand van de darm, de mucosa is wat uitgestulpt, wanneer de musculosa te zwak wordt.) Bij deze patiŽnten vinden we een spastisch colon, er blijven faeces, residu achter en dit kan beginnen te ontsteken.

slide 54: Hierbij heb je de galweg die heel fel uitgezet is. Dit is een lacunair beeld (er is een plaats zonder contraststof). De galweg is uitgezet omdat er een galsteen aanwezig is, die de galweg opstopt.

Tis

09-01-2008 14:31:43

Dankjewel, Julie!!

Anonymous

10-01-2008 00:36:05

bij slide 24 rechts, wat wordt daar eigelijk getoond?
En de 3 laatste slides, daarvan weet ik ook niet wat ge moet weten...

Btw die pathologiŽn zoals de meeste dingen die de slides aantonen, die niet in het boek staan, vraagt hij die ook op het examen? Of is da eerder ter informatie?

Julietje

10-01-2008 07:17:57

slide 24 rechts abdomen 1: Hier wordt een massa, een tumor getoond, we krijgen een lacunair beeld (wanneer de maag van vorm verandert kunnen we dit ook zien aan de contraststof)

slide 69: weet ik niet zo goed, is misschien de urethra of alleszins iets van het urogenitaalstelsel. (hij heeft deze niet besproken in de les)

slide 70 : Hier heb je een niersteen (een opaciteit), deze steen heeft bijna de vorm van het pyelon

slide 71: Hier heb je weer een steen in het pyelon gelegen, deze werkt niet vernauwend (de steen), er bevindt zich op de plaats van de steen geen contraststof, dit is weer een lacunair beeld, waarbij de kelken breder dan normaal zijn, omdat de urine niet kan afvloeien naar beneden.

Dit is eerder ter informatie, het is wss gewoon om het verschil met het normale te tonen. Dit jaar is het de normale anatomie.