examenvragen radiologie

Live forum: /viewtopic.php?t=12648

An

11-01-2008 19:15:11

Heej!
Weet iemand het antwoord op deze vragen?:

-voordelen van digitale radiografie?
is dit alleen projectieradiologie met digitale camera en dat met fosfor of moet ge tomografie dan ook uitleggen?

-waarom bevat een abdomen-enkel foto minder informatie dan een thorax foto?

Groetjes,
An

Julietje

11-01-2008 22:24:26

Waarom bevat een abdomenenkel foto minder informatie dan een thoraxfoto?

Een abdomenenkel is een klassiek projectiebeeld waarbij geen contraststof wordt toegediend. Om iets duidelijk te kunnen onderscheiden op een klassieke projectiefoto, zijn er onderlinge densiteitsverschillen nodig tussen de verschillende structuren. Bij een abdomenenkel zijn de onderlinge densiteitsverschillen te klein, waardoor de organen (pancreas, nier, onderrand van de lever…) niet van elkaar te onderscheiden zijn. Bot (zoals bekken en wervelzuil) is veel beter zichtbaar en lucht in maag of darmen ook (lucht heeft nl. een lage densiteit).
Besluit: deze foto zegt zeer weinig over de organen in het abdomen.

Op een thoraxfoto zijn de longen te zien. Dit zijn luchthoudende zakken: ze hebben met andere woorden een kleine densiteit. Hierdoor zullen de densiteitsverschillen met de andere organen groter zijn: de andere organen hebben immers een grotere densiteit.
Besluit: Op een thoraxfoto zijn de structuren wél goed te onderscheiden.

Waarom gebruikt men dan zo’n abdomenenkel?

Bij specifieke gevallen is dit wel handig, namelijk in het geval van pathologie:

- Bij patiënten met een verlamming van de darm (ileus), hierbij is de darm uitgezet en zijn er duidelijk lucht-vocht niveaus te zien.
- Wanneer er abnormale lucht in het peritoneum is (tussen lever en diafragma, dit hoort hier normaal niet te zijn)
- Gal -, nier- en blaasstenen die verkalkt zijn, hebben een héle hoge densiteit, en dit zal dus goed te zien zijn op de abdomenenkelfoto (->densiteitsverschil)

dat van die digitale radiografie weet ik ook niet goed

roxanne

12-01-2008 15:10:51

onder digitale radiografie verstaat men:
*radiografie met een beeldversterker waar men een digitale camera op aansluit
*radiografie met stimuleerbare fosforen
*radiografie met gasvormige of vaste detectorelementen
(*hoort MRI hier ook bij?)

De voordelen zijn dat je de beelden kan bewerken:
- je kan het contrast aanpassen(zoals bij houndsfieldschaal met venster en center) zodat bepaalde structuren beter te zien zijn. Je moet hierbij maar 1 foto nemen. Je kan dan het contrast aanpassen zodat bepaalde structuren beter naar voor komen.
- Je kan beelden van elkaar aftrekken, zoals bij de digitale substractie angiografie. Hierbij zijn de storende beelden van het bot weg en h eb je dus een beter zicht op de bloedvaten.
-computertomografie is een vorm van digitale radiografie, dus je kan ook de voordelen van ct geven in vgl met conventionele tomografie...

Hoop dat je hier iets aan hebt
groetjes Roxanne

relaxed tim

12-01-2008 15:15:34

ik denk da ge daar ook nog bij kunt zeggen dat ge dmv digitale radiografie ook beweging in beeld kunt brengen

An

13-01-2008 21:03:19

Dankjewel allemaal!

strandjutter

17-01-2008 18:35:35

waar hebben we hetvolgende gezien , want een van de examenvragen was:
bespreek T1-relaxatie: wat moet je dan zeggen?

thanks

relaxed tim

17-01-2008 19:09:55

dat hebben we in de les gezien, staat niet in de cursus

strandjutter

17-01-2008 19:21:54

miljaar dat heb ik niet staan :oops: :?

iemand die me wil helpen?

alvast 1000maal bedankt!

Julietje

17-01-2008 20:56:51

Ons lichaam bestaat voor 2/3 uit water. We hebben dus veel protonen van waterstofkernen aanwezig in ons lichaam. De protonendensiteit (de hoeveelheid protonen van waterstofkeren) verschilt in elk weefsel. Deze protonen zijn geladen deeltjes en draaien allemaal rond hun as (spins). Het zijn als het ware kleine magneetjes die allemaal in een willekeurige richting bewegen. Bij MRI gaat men de protonen in een sterk magnetisch veld brengen. Hierdoor gaan de protonen (spins) zich richten volgens het magnetisch veld. Wanneer we nu een tweede alternerend magnetisch veld aanbrengen (dit staat loodrecht op het vorige en dit gaat aan – uit – aan – uit - …) met een juiste frequentie dan gaat de netto magnetisatie (een vector die eerst in z-richting (verticaal) was gericht) 90° gaan omklappen (in xy-richting, horizontaal). De spins van de protonen gaan omklappen en gaan van een laag naar een hoog energieniveau. Dit proces heet excitatie. Dit is zowel voor T1- als T2-gewogen beelden hetzelfde.

Nu wat gebeurt er nu bij T1- gewogen beelden? Relaxatie is het proces waarbij de protonen van een hoog naar een laagenergieniveau gaan. Hierbij zenden de protonen een zwak hoogfrequent radiosignaal uit en dit wordt opgevangen door antennes. Dit signaal wordt dan omgevormd naar een beeld.

T1-relaxatie is longitudinale of verticale relaxatie. De vector gaat vanuit horizontale positie terug naar de verticale oorspronkelijke positie. T1 is de tijdsconstante van dit proces en geeft de tijd aan om 63% van de oorspronkelijke waarde te bereiken. (nl. dat de 63% van de spins in hun oorspronkelijke toestand bevinden). “T1 gewogen” wil zeggen dat het beeldcontrast sterker afhankelijk is van het T1 relaxatie proces.

Grafiek tekenen! (in slides) (het verschil tussen begin van curve (weinig verschil tussen beiden(er wordt nog niet veel signaal uitgezonden), dus weinig contrast), in het midden (veel verschil tussen beiden, goed contrast) en op het einde (weinig verschil tussen beiden, weinig contrast))

Deze T1-tijdsconstante is verschillend voor elk weefsel. Wanneer je een lange T1 hebt, dan gaan de spins traag terug naar hun oorspronkelijke toestand. Het signaal groeit traag terug. Wanneer T1 kort is, gaan de spins snel terug. Het signaal groeit snel terug. De duur van T1 is dus weefselafhankelijk.

Bij T1-gewogen beelden is vet wit, bot zwart en vocht ook zwart. De anatomische structuren komen hier goed tot uiting.

strandjutter

17-01-2008 21:55:24

heel heel erg bedankt!
ge zijt een schat! thanks!

Anonymous

19-01-2008 22:10:37

analoog, maar tlukt me toch niet, kan iemand me hierbij helpen:

Hoe kunnen we een CT-beeld van een T2-gewogen MRI beeld onderscheiden?

Anonymous

21-01-2008 14:47:06

anyone pls?

Julietje

21-01-2008 16:02:20

Bot is duidelijk zichtbaar op een CT opname, de cortex en medulla zijn van elkaar te onderscheiden. Het lumen van bloedvaten kleurt homogeen bij een CT-scan (witter). Vet kleurt eerder grijs.

Algemeen voor T2 gewogen beelden (mechanisme hoe dit tot stand komt)

1) Wat is T2-relaxatie

*MRI: protonen in een homogeen magnetisch veld gedragen zich als spins: ze roteren rond hun eigen as en door deze rotatie ontstaat een zwak magnetisch veld.
*dmv een trilling met de juiste energie kan een 2e magnetisch veld opgeroepen worden, loodrecht op het vorige. Hierdoor zullen de spins omklappen =EXCITATIE
*na de excitatie vallen de spins terug naar hun grondtoestand; hierbij zenden ze een hoogfrequent radiosignaal uit. = RELAXATIE

Er bestaan 2 types van relaxatie:

- T1/longitudinale relaxatie: vector gaat vanuit horizontale positie terug naar verticale oorspronkelijke positie.
- T2/transversale relaxatie: er is een daling van de magnetisatie tot 0: de verschillende vectoren van de spins zullen elkaar opheffen tot 0 bereikt wordt.

T2 relaxatie is verschillend voor elk type weefsel:
-lange T2: het duurt lang vooraleer de verschillende vectoren elkaar opgeheven heffen
VB: water
-korte T2: het duurt niet lang voor ze elkaar opgeheven hebben: 0 wordt snel bereikt
VB: vast weefsel

GRAFIEK met 2 verschillende T2’s
Punt 1: laag contrast (omw van weinig signaal)
Punt 2: goed contrast (veel verschil tussen beiden)
Punt 3: laag contrast (weinig verschil tussen beiden)

2) Wat zijn T2-gewogen beelden

T2-gewogen beelden zijn beelden waarvan het beeldcontrast sterker afhankelijk is van T2-relaxatie.

Hierbij is Vocht = wit
Vet=zwart
Bot=zwart

Bij T2-gewogen beelden (MRI) is vet zwart, bot zwart en vocht wit. Bot is hier niet goed zichtbaar.

Wanneer dus bijv. een felwitte galblaas zien, onduidelijke botstructuren, een witte massa in het spinaal kanaal weten we dat we met een MRI-scan te maken hebben. (T2-gewogen)

Eveline

28-01-2008 09:43:01

Leg uit: dubbel contrast techniek. Wat moet je hierop antwoorden? Dit hebben we toch niet echt ergens gezien?

Julietje

28-01-2008 17:41:39

Dubbel contrast wil zeggen dat je naast contrastvloeistof ook nog lucht aanbrengt in de darm omdat je dan kleinere details (en dus afwijkingen/letsels) zou kunnen waarnemen in de wand van je colon en van je darmen en maag.

Dat staat zo ergens uitgelegd in je atlas bij de darmen. Dat je colon ascendens en descendens meer ventraal (of dorsaal weet et niet meer) van je colon transversum en sigmoideum en dat wanneer je op je buik ligt er lucht is in je colon ascendens of descendens en dan vocht in je colon sigmoideum en transversum (of omgekeerd) en wanneer je op je buik ligt omgekeerd.