vragen FYSICA

Live forum: /viewtopic.php?t=13503

Nathalie D

29-01-2008 18:15:41

Hey,

zou er iemand mij misschien kunnen helpen met de volgende vragen van Rogiers?

-Als we geen rekening houden met de magnetische interacties heeft de spintoestand van een kern geen invloed op de energie.Door een homogeen magnetisch veld ontstaat er een energieverschil.(is dat wat op pagina 72 staat van de cursus?)

-Welke invloed heeft de grootte van de impedantieverhouding op de weerkaatsing van geluidsgolven?

-De drie stralingswetten van Einstein?(zou dit kunnen zijn:
1) de lichtsnelheid is constant, onafhankelijk van de beweging van de waarnemer
2)voor waarnemers die met constante snelheden tov elkaar bewegen, zijn alle fysische wetten dezelfde
3)fotoelektrisch effect: deeltje (foton) valt in een geeft energie af aan elektronen, elektron komt vrij (ioniseert) en beweegt verder. )


-Hoe wordt bij MRI een beeldsnede gedefinieerd?

-Hoe kan je met een RF puls kernspin exciteren?

Alvast superhard bedankt voor degene die het kan oplossen!!

groetjes,Nathalie

nsf

30-01-2008 00:04:52

voor die stralingswetten dacht ik ongeveer hetzelfde als jou, maar bij het derde puntje is het volgens mij vooral belangrijk dat hij bedacht dat lichtstralen samengesteld waren uit deeltjes, uit fotonen. En deze fotonen hebben een energie van hf

Julietje

30-01-2008 07:13:24

1) Hoe wordt bij MRI een beeldsnede gedefineerd?

Dit komt doordat je een magnetisch veld met een gradiënt aanlegt. Daardoor gaan de protonen 1 cm verderop (tov andere protonen) met een andere Larmorfrequentie draaien. Als je dus een tweede veld aanlegt met een bepaalde frequentie, gaan alleen protonen met een overeenkomstige Larmorfrequentieomklappen. Die protonen liggen slechts in een klein stukje van het totale veld, dus krijg je een doorsnede.

2) Leg kort uit welke invloed de grootte van de impedantieverhouding heeft op de weerkaatsing van de geluidsgolven.

Mijn antwoord: (p = ro)

• impedantieverhouding= p2c2/p1c1; pc = de akoestische impedantie
• als p2c2 = p1c1 -> geen weerkaatsing
als p2c2 >> p1c1 of p2c2 <<p1c1> volledige weerkaatsing

 de overgang van een medium met een hoge (lage) impedantie naar een medium met een lage (hoge) impedantie leidt tot volledige weerkaatsing

bv: grensvlak lucht-huid

pchuid/pclucht = 4x10^10
 Iw=Ii en dus volledige weerkaatsing

Besluit: als de verhouding tussen de impedanties groot is (als de impedanties tussen de 2 mediums fel verschillen), leidt dit tot volledige weerkaatsing.

Nathalie D

30-01-2008 07:34:45

Heel hard bedankt voor de antwoorden!!
Moest er nog iemand een antwoord weten op de overige vragen, het zou mij veel vooruit helpen:-)

xxx