foto's topografische anatomie verwijderd van Blackboard

Live forum: /viewtopic.php?t=16284

Piet

03-08-2008 19:24:25

De prof heeft de foto's van de examenvoorbeelden verwijderd van blackboard. Heeft iemand ze op de harde schijf staan?

Piet

03-08-2008 19:39:57

Ik zal de 4 die ik heb alvast plaatsen, hopelijk wil iemand anders de overige 3 nog even plaatsen.
Deze 3 dus:

Op3: we kijken vanuit de rechter pleura en we hebben de mediastinale pleura en pariŽtale pericard geopend. We zien iets meer naar posterior de n. phrenicus (lange lichte streep van links naar rechts). Indien we dus meer naar posterieur insnijden kunnen we de n. phrenicus kwetsen (n. phrenicus zorgt voor bezenuwing diafragma).

Op5: $= aorta ascendens; *=rechter atrium

Op8: Linker atrium. Je ziet posterieur de venae pulmonales dextrae. Met de klem neem ik de overgang van vena cava superior naar rechteratrium vast en trek ik naar anterieur.De antwoorden van de 4 foto's die ik geplaatst heb:

Ex1: sinus costodiafragmaticus

Ex2: Het hart is met de apex naar craniaal toe gekanteld en we kijken vanuit caudaal. Het * is dan de sinus obliquus pericardii.

Ex7: Dit is een beeld van het posterior mediastinum (kijk lijk workshop nr4). $=slokdarm, * ductus thoracicus

Ex9: += vena anonyma; $=arteria carotis communis sinistra; * arcus aortae