vragen topal tijdens de begeleide dissectie

Live forum: /viewtopic.php?t=19611

Tamm Horsfall mucoprotein

14-12-2009 10:55:50

Beste Jaargenoten,

Op aanraden van mevr. Colette (opperbegeleidster vd dissecties) zouden we een globaal beeld moeten vormen vd vragen die prof. Topal tijdens zijn begeleide sessie stelde. Volgens haar zijn dat de examenvragen. Er waren echter nogal wat intergroep verschillen id gestelde vragen. Dus als iedereen die vragen die aan zijn/haar groep gesteld werden op deze community zou kunnen samenbrengen hebben we denk ik een goed beeld van wat het examen zou kunnen inhouden of toch op zijn minst tot in welk detail we dat allemaal moeten leren.

1)hoe lang is het rectum: 18cm
2)hoeveel cm begint de AMS onder de tr coelicus: 1cm
3)bezenuwing en bevloeiing vh diafragma: n frenicus; a frenic sup en inf
4)bekkenbodemspieren
5)veneuze drainage vd galblaas
6)dr welke gaten gaan Re en Li n frenicus respectievelijk
7)bevloeiing vh rectum

Hierbij mijn bijdrage, hopelijk volgen er nog vele reacties met nieuwe vragen

grtz

Mr-tn

14-12-2009 20:45:13

Bij ons gaf hij ook nogal veel uitleg/vragen over de lever:
- Uit welke delen bestaat het
- Bevloeiing
- Hoe lopen de a/v tov elkaar

Dus dat is echt heel belangrijk. Ook gewoon naast weten wat mondt uit in wat ook hoe ze topografisch liggen, hij heeft op het einde nog gezegd dat het examen meer is dan gewoon een pijltje naar een a/v/structuur en wat is het, maar ook vragen Ó la " Hoe ligt die arteria tov dat ".

Carra

16-12-2009 20:43:49

- Bespreek het retroperitoneum: welke organen liggen retroperitoneaal?
- Wat is de radix mesenterii en wat loopt hierdoor?
- Waar ligt de cysterna chyli en hoe mondt deze uit, door welke vaten?
- Bespreek de arcade van Riolan
- Bespreek omentum minus
- Wat loopt er door het lig. hepatoduodenale en hoe lopen deze tov elkaar?
- Hoe loopt de a/v MS tov elkaar. En hoe tov de pancreas --> Id proc. uncinatus
- Hoeveel gal produceert de lever?
- Hoeveel pancreassap produceert de pancreas?

s0188775

17-12-2009 11:37:33

* Veneuze drainage van rectum?
* Wat komt er na sigmo´d?
* Wat komt er na rectum?
* Hoe zie je macroscopisch verschil tussen rectum en sigmo´d?
* Hoeveel sphincters bij anaal kanaal + door welke spieren + glad/gestreept spierweefsel?
* Hoe ligt vena cava inferior ten opzichte van aorta abdominalis?
* Is er verschil tussen v. testicularis/ovaria aan beide kanten? Bij de arteries?
* Welke renale vene is het langste?
* Wat bezenuwt de n. pudendus?
* Welke openingen zijn er in het diaphragma? Met welke structuur loopt n. vagus mee door diaphragma?
* Lever/pancreas/rectum/sigmo´d, ....: extra- of intraperitoneaal?
* Welke structuren bevloeien truncus coeliacus/a. mesenterica superior/a. mesenterica inferior?

whaaaahh

17-12-2009 17:15:21

Welke venen vormen de v. portae?
Wat bevloeit de a. mesenterica superior?
Wat bevloeit de a. mesenterica inferior?
Hoeveel bursa omentalissen (?) zijn er? En laat de bursa omentalis minor zien. (Onder welke structuur ga je als de via het foramen van Winslow de bursa omentalis minor in gaat?)
Wat loopt door het ligamentum hepatoduodenale?
Uit welke delen bestaat het peritoneum en waar lopen ze in elkaar over?
Hoe loopt de v. mesenterica inferior ten opzichte van de a. mesenterica inferior?

anke123

30-12-2009 18:56:08

*Colette heeft bij ons ook nog gezegd dat er elk jaar wel een vraag over het lieskanaal bij was.

*Over de douglasholte vroeg hij ook iets.