fysica

Live forum: /viewtopic.php?t=19937

alicej

06-01-2010 22:16:03

belachelijk vraagje waarschijnlijk:)

maar waarvoor staat MA? (en de A moet dus in subscript)
het komt voor in de formule van bindingsenergie..

bedankt!

martijnn

07-01-2010 11:39:41

ik dacht massa van het geheel (kern)

een kern blijft als één geheel (valt niet uit elkaar) als zijn massa (of energie, deze twee zijn equivalent) kleiner is als de som van de massa's van de protonen (eerste term in de vgl van bindingsenergie) en neutronen (tweede term)...

de bindingsenergie is de energie die nodig is om de kern uit elkaar te halen, en deze is groot als de massa of energie van je geheel kleiner is als van de deeltjes (je moet dus al erg je best doen om de kern op te breken) en deze is klein als de massa van het geheel groter is als van de aparte deeltjes (dus je hebt amper iets nodig om de kern op te breken)

helpt dit? (heb ook 'ns snel op wikipedia gekeken en daar staat dit ook min of meer)

feel free om te verbeteren indien incorrect...