vraag 2 korte vraagjes

Live forum: /viewtopic.php?t=7213

Lotte 2

11-01-2007 13:36:37

'het homogeen magnetisch veld heft de degeneratie van de E-niveaus van de kern op.leg uit.'

moet ge dan zeggen dat als er een magnetisch veld wordt aangelegd er een resulterend magnetisch moment ontstaat? en dat als er geen magnetisch veld is de spintoestanden met een even grote waarschijnlijkheid voorkomen,zodat het resulterend magnetisch moment nul is?

of wordt iets heel anders bedoeld?
merci!