bindingsenergie

Live forum: /viewtopic.php?t=7228

Lotte 2

11-01-2007 17:21:20

dit heb ik gevonden op een site:

bindingsenergie: de energie die nodig is om in een moleculair of atomair systeem de met elkaar verbonden deeltjes (tot oneindig ver) van elkaar te scheiden. In het geval van een atoomkern zijn deze deeltjes protonen en neutronen, die door de bindingsenergie bijeen gehouden worden.

staat daar nu niet het tegenovergestelde? wat is nu juist de bindingsenergie?

Andromeda

11-01-2007 17:51:53

Mnee ni echt hé...
De bindingsenergie is idd de energie die nodig is om de deeltjes te scheiden, en is bijgevolg ook even groot als de energie die vrijkomt als de deeltjes samenkomen en een kern vormen.
Hoe groter deze bindingsenergie, hoe stabieler de kern, dus hoe steviger de deeltjes bijeen gehouden worden.
Maar idd is het ni zo dat de bindingsenergie een soort 'kracht' is, die de deeltjes naar mekaar toetrekt of zo hé...

Valentin

11-01-2007 23:32:12

Nee, de bindingsenergie is zoals jij zegt Andromeda dus de energie die vrijkomt bij de vorming van de binding, met als gevolg dat het ook de energie is die nodig is om de binding weer te breken.

Wat jij als tweede bedoelt is iets anders, heeft ook wel een specifieke naam maar daarvoor zou je Maes z'n boeken nog is moeten doornemen :)

BADMAN

12-01-2007 20:20:56

voor mijn part is de bindingsenergie voor een kern:

het verschil tussen
a/ de uiteindelijke energie van het geheel, en
b/ de som van de energie van de afzonderlijke componenten

kdenk nie da da volledig hetzelfde is...