digitale projectieradiologie

Live forum: /viewtopic.php?t=7360

Rien

13-01-2007 15:36:30

"bespreek digitale projectieradiologie'"

wat valt er nu daarvan te bespreken? Enkel de kenmerken van zo'n projectiebeeld. Ma is da wel de vraag :? ?

Lotte 2

13-01-2007 17:52:21

ik zou de algemene kenmerken van projectieradiologie opschrijven (zoals superpositie,vergroting enzo) en dan specifiek de digitale detector (direct en indirect)
da moet wel genoeg zijn zeker?

seppe

13-01-2007 17:54:44

wa was ook alweer die directe en indirecte vorm?
is indirect zowel diene digitale camera als stimuleerbare fosforen?

Lotte

13-01-2007 19:28:20

directe vorm van digitale detector is wanneer de rontgenstralen onmiddellijk worden omgevormd in elektrische energie.
maar deze vorm wordt minder toegepast omdat ze duurder is, meer kans geeft op fouten en ook moet ingebouwd worden in een rontgentoestel en dus niet zo is in de vorm van een cassette die je kan meenemen.

dit is wat in mijn nota's stond!
succes!

Rien

13-01-2007 19:54:15

is indirect nie die beeldversterkers (eerst naar zichtbaar licht)
en direct stimuleerbare fosforen (er staat immers bij "rechstreeks" digitaal systeem).

Lotte

13-01-2007 20:05:17

ik dacht dat hij in de slides een onderscheid heeft gemaakt tussen directe detectoren en digitale detectoren door middel van stimuleerbare fosforen. dus ik denk dat het wel verschillend is..

Andromeda

13-01-2007 20:08:28

Bij stimuleerbare fosforen ga je ook nog eerst uit van zichtbaar licht, dat wordt uitgezonden na instraling van een laser. Dit zijn idd wel minder tussenstappen dan bij een beeldversterker, maar er zijn vaste/gasvormige stoffen die 'nog directer' zijn door meteen het rontgensignaal om te zetten in een elektrisch signaal.

polystepharose

13-01-2007 20:45:03

Om terug te komen op de eerste vraag... ik denk niet da je hier al die eigenschappen moet bespreken, maar dat je de digitale camera achter de beeldversterker moet bespreken. De beeldversterker hoort immers bij de projectieradiologie. Ik zou hier het principe van de beeldversterker uitleggen en dan over die hard en soft copy, PACS, ... denk ik he :)

Rien

13-01-2007 21:02:34

wat hoort dan allemaal bij "projectieradiologie" want nu benk in de war :/

polystepharose

13-01-2007 21:17:54

Onderaan p10 staat : projectieradiologie is iets waarbij een rontgenbuis en een digitale of analoge detector gebruikt wordt. Er zijn 2 digitale mogelijkheden: beeldversterker met digitale detector of stimuleerbare fosforen (gasvormige en vaste detectoren, CT hoort niet meer bij projectieradiologie want dit is bij tomografie). Dus bij nader inzien zou ik misschien denken da ge die twee moet uitleggen.

Rien

13-01-2007 22:09:22

ah ok, bedankt =)

En als er gewoon stond bespreek projectieradiografie, dan moest ge de tv-camera,cinecamera,magnetische beeldband en 70-100mmcamera er ook nog bijgeven?

oepsie

14-01-2007 17:14:38

ik zou alles onder het deel projectieradiografie geven: superpositie, vergroting en vertekening, scherpte, contrast (dus de kenmerken)