snelheid geluid in grote dichtheid

Live forum: /viewtopic.php?t=7975

schaap

25-01-2007 17:47:02

Is de snelheid van het geluid in een midden met een grotere dichtheid groter of kleiner?
Een gestelde examenvraag, ma ik kan ni direct een antwoorden vinden...

**sofie**

25-01-2007 19:55:53

Ik zou denken groter, aangezien geluid zich toch ook sneller voortplant in water dan in lucht en de dichtheid van water toch groter is dan die van lucht...

Bart

25-01-2007 20:37:32

da zou ik ook denken ja :)

Cl0cKw1S3

25-01-2007 20:54:42

ik zou ook denken ja, maar der staat toch ook ergens:

geluidssnelheid = wortel (K/dichtheid) ==> is da nie een beetje contradictorisch?

**sofie**

25-01-2007 22:11:21

Die K, was da ni de compressiemodulus voor een vloestof? (kheb mijn nota's ni bij de hand en ben te lui om het op te zoeken, sorry) En de modulus van Young voor een vaste stof ofzoiets?
Soit, dan zou ik denken dat die K ook veel groter is in water waardoor het geluid zich daar nog altijd sneller voortplant...

SylkeVD

26-01-2007 16:30:54

ik dacht juist van niet, want

ni=c/ci

dus n1= c/c1 en n2= c/c2

dus n1xc1=c en n2xc2=c

n1xc1=n2xc2

dus als n1 groter is dan n2; dan moet c1 kleiner zijn dan c2. En is de snemheid in een optisch dichtere stof kleiner dan in een optisch ijlere stof,nee?
Of zit ik compleet verkeerd?

Bart

26-01-2007 16:37:48

neenee! da geldt alleen voor elektromagnetische straling eh! voor geluidsstralen is er geen optische dichtheid van toepassing

SylkeVD

26-01-2007 16:47:02

Oeps, had het inderdaad verkeerd... Sorry, mijn eigen domme schuld! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

miss sangria

31-01-2007 09:01:17

**sofie**: Die K, was da ni de compressiemodulus voor een vloestof? (kheb mijn nota's ni bij de hand en ben te lui om het op te zoeken, sorry) En de modulus van Young voor een vaste stof ofzoiets?
Soit, dan zou ik denken dat die K ook veel groter is in water waardoor het geluid zich daar nog altijd sneller voortplant...


Jaja, daarom is snelhied groter in water, ma vraag is effect van dichtheid, dus mss moete dan wel naar die formule zien? Want stel da dichtheid in kucht groter zou worden, dan zou snelheid kleiner zijn volgens die formule... K weet ni of het juist is te redener da snelheid in water groter is omdat dichtheid daar groter is...er spelen nog andere factoren (K) mee hè. Ma k weet dus ook ni goe hoe ge het moet interpreteren.

**sofie**

31-01-2007 09:10:33

Mss heeft het dan ook wel iets te maken met het feit dat een geluidsgolf eigenlijk een drukgolf is, en dat die drukgolf dan beter wordt doorgegeven in een medium waar de dichtheid groter is en de moleculen dus dichter bij elkaar zitten?
Als die moleculen dan trillen, botsen ze sneller tegen elkaar (omdat ze dus dichter bij elkaar zitten), waardoor de drukgolf (lees geluidsgolf) sneller wordt doorgegeven...

miss sangria

31-01-2007 10:07:00

Maar volgens de formule is snelheid toch juist kleiner bij grotere dichtheid!!! Dat probeerde ik uit te leggen, als ge louter naar formule kijkt is het omgekeerd evenredig, volgens mij. En ik dacht mss da je fout maakte door te denken dat snelheid in water groter is omdat dichtheid in water groter is. Volgens mij is c groter in water omda die K dan veel groter is. Allé, ik redeneer dus volgens formule hè: als ge enkel naar dichtheid moet kijken zou ik zeggen dat dat omgekeerd evenredig is. En reden waarom c toch groter is in water, is omdat K ook een rol speelt. Dat is dus mijn formule-interpretatie..

**sofie**

31-01-2007 10:12:10

Ah, nu snap ik wa je bedoelt! Wat een strikvraag seg!!! Aléja, als ge logisch nadenkt denkt ge toch automatisch recht evenredig omdat geluid zich beter voortplant in water, maar idd, als je ENKEL naar dichtheid mag kijken is het omgekeerd evenredig...

Merci voor deze verheldere uitleg :wink: !

miss sangria

31-01-2007 10:36:46

Mja, vraag is wel lastig gesteld. K weet ook ni goe hoe ge da nu moet zien zenne. Mss gewoon die formule geven en zegge da da dus omgekeerd evenredig is, ma ook zegge dat water wel grotere dichtheid heeft en grotere c, omdat K ook nog meespeelt?

**sofie**

31-01-2007 11:23:04

Ja, zo ga ik het ook schrijven als we die vraag krijgen! Want die K is afhankelijk van de druk en het volume (zie formule op de volgende pagina in de cursus) en bijgevolg is K groot voor een medium dat weinig samendrukbaar is (zoals water, maw een medium met een grote dichtheid)...

pette

31-01-2007 14:43:20

jep idd omgekeerd evenredig met de vierk van ro

**sofie**

31-01-2007 15:42:55

Op die site had ik het idd ook gevonden! :D