Van Veldhoven - partitiechromatografie: paar vraagjes

Live forum: /viewtopic.php?t=4852

Herlinde

05-06-2006 14:28:43

p106: waarom moet bij partitiechromatografie een goeie buffer optisch transparant zijn???

p108: waarom gebruikt men argentatie chromatografie? Maakt het zoveel verschil om te scheiden volgens het aantal koolstofatomen tegenover scheiden volgens het aantal bindingen???

Anonymous

05-06-2006 14:59:09

p106: waarom moet bij partitiechromatografie een goeie buffer optisch transparant zijn???

Volgens mij is dat omdat je dan ook kan detecteren met UV en andere spectroscopische technieken. Als je buffer optisch transparant is (dus vb geen verandering in OD geeft) dan kan je je analyt detecteren dat wel straling tegenhoudt. Maar als je buffer niet optisch transparant is zie je je staal daar niet tussen zitten.

p108: waarom gebruikt men argentatie chromatografie? Maakt het zoveel verschil om te scheiden volgens het aantal koolstofatomen tegenover scheiden volgens het aantal bindingen???

Met argentatiechromatografie kan je nagaan of er dubbele bindingen tussen zitten. Zo kan je bij vb vetzuren (om maar iets te zeggen) van dezelfde lengte nagaan of het onverzadigde of verzadigde vetzuren zijn.

Is het duidelijk?

Herlinde

05-06-2006 15:04:50

Van p106 wel danku,

maar op p108 staat toch dat met RP-HPLC de aanwezigheid van een dubbele of tripele binding het molecule meer polair word en dat dit dan een verandering geeft op het chromatogram? Of gaat dit al over argentatiechromatografie en is die tekst gewoon niet duidelijk??

Hexeen

08-06-2009 08:48:55

Dat klopt... maar het probleem is dat dubbele bindingen polairder maken en c-ketenlengte apolairder... en soms ontmoeten die elkaar nl. c18:2 heeft dezelfde (a)polariteit als c15:0 (elke dubbele binding is -1.5 C)
C18:2 en C15:0 elueren dus op ongeveer het zelfde momment en daarom hebben we een aangepaste techniek nodig... hier argentie chromatografie