Capacitantie

Live forum: /viewtopic.php?t=4969

Anonymous

07-06-2006 12:17:59

ik zit in de knoei mee heel dat capacitantie gedoe.
Wat wordt opgeladen of wat wordt ontladen( is dit de isolator? en hoe gebeurt dit?),
en wat wordt bedoelt met Ic de stroom die over de capaciteit loopt ( wat is hier de capaciteit, ik dacht dat da een maat was )
Was wel niet aanwezig in die les daarmee mss dat het allemaal zo warrig lijkt voor mij :oops: Dus daarmee HELP

Herlinde

08-06-2006 09:54:18

De capacitantie is dus de hoeveelheid lading die je moet overdragen om een potentiaalverschil te krijgen van 1V over de isolator (=de membraan)

Dus volgens mij is de stroom over de capaciteit de overdracht van een hoeveelheid lading; dus stroom die over de isolator loopt???

Maar ik vind dit ook een vreselijk warrig deel waar ik uiterst weinig van snap... Kan iemand dit nog iets verduidelijken???

Aiesh

08-06-2006 10:01:07

http://www.electronics-tutorials.com/basics/capacitance.htm
Brengt dat genoeg verheldering?
Door een batterij in een circuit te zetten gaat ge stroom door uw circuit sturen (die stroom wordt bepaald door de weerstand), totdat de capacitator is opgeladen tot even grote spanning als batterij. Als ge dan de batterij loskoppelt kunt ge de capacitator als spanningsbron gebruiken.
Duidelijk?
Of ging het daar helemaal nie over? :cry:

vlien

08-06-2006 10:08:27

das een goeie uitleg! zo had ik het ook begrepen

Herlinde

08-06-2006 10:42:26

Ben akkoord dat de uitleg goed is, maar had gij da serieus uit dien tekst gehaald :shock: :shock: :shock: ?

Herlinde

08-06-2006 11:34:57

Die batterij, is dat dan hier zogezegd die ionenkanalen?

Aiesh

08-06-2006 12:18:56

Als ge bv alleen kaliumkanalen zou hebben: als ge bepaalde membraanpotentiaal zou hebben gaat de kaliumstroom vloeien tot uw membraanpotentiaal gelijk wordt aan de evenwichtspotentiaal van kalium en op die potentiaal blijven.
De hoeveelheid stroom die nodig is om die potentiaal te bereiken hangt af van de weerstand in uw circuit of dus ook de doorlaatbaarheid voor kalium.
Spanning hangt samen met weerstand en stroom. Als weerstand daalt gaat ge meer stroom moeten krijgen om potentiaal constant te houden. (zie formule, spanning = stroom/weerstand...)
Dus potentiaalverandering => stroom
verandering in kaliumweerstand => stroom
Verandering in weerstand is het openen van uw poortjes bv.
Als ge nu ook natrium gaat beschouwen, da gaat uw potentiaal juist in de andere richting doen gaan. Bijgevolg is totale membraanpotentiaal uiteindelijk een evenwicht tussen de evenwichtspotentialen van natrium en kalium.
DUS
als uwe weerstand voor natrium zou dalen, en ge meer natriumstroom zou krijgen, naar binnen dus, dan gaat uwe membraanpotentiaal meer positief worden, richting nul gaan= ontladen van uw cap
maaaar dan gaat het verschil met de kaliumevenwichtspotentiaal toenemen en bijgevolg gaat de kaliumstroom toenemen (want het verschil tussen de membraanpotentiaal en de kaliumevenwichtspotentiaal is de drijvende kracht voor de kaliumstroom, da wil evolueren naar zijn evenwichtspotentiaal). Door een toename van de kaliumstroom gaat ge terug "opladen" zodat uiteindelijk uw cap constant blijft.
Uw batterijkes zijn dus eigenlijk uw evenwichtspotentialen van uw ionen, en zo hebt ge meerdere batterijkes parellel geschakeld met uw membraanpotentiaal: de cap. De cap gaat een "evenwicht" aannemen tussen die evenwichtspotentialen, en de gewichtsfactoren zijn hierbij uw weerstanden (dus omgekeerde van de doorlaatbaarheid)
Is dat duidelijk genoeg?

Herlinde

08-06-2006 13:16:21

spanning = stroom/weerstand
Nu wil ik niet ambetant doen, maar is het niet: V=I*R ipv V=I/R???

Aiesh

08-06-2006 14:02:35

Jajaa, nie ambetant doen :D
Het gaat om het principe :D