de smedt: vrije energieverandering bij redoxkoppels

Live forum: /viewtopic.php?t=5000

krln

08-06-2006 06:42:26

p. 103 onder die tabel:
ze geven daar die vergelijking, en dan zeggen ze: als deltaG0 negatief is loopt de reactie dus spontaan in deze richting. Maar welke reactie en in welke richting?
Is dit de reductiereactie (aangezien eerder in de tekst de reacties als conventie als reducties werden geschreven) mm, 'k ben ni mee ze

Aiesh

08-06-2006 08:16:39

De delta G van de totale reactie: dus een reductie en een oxidatie 'samengeteld', de som van twee halfreacties
voorbeeld
1) A+ + e- -> A
2) B + e- -> B-

3)=1)-2)= A+ + B- -> A + B

(A wordt hier dus gereduceerd, B geoxideerd, door de twee reductiereacties van mekaar af te trekken krijgt ge de totale reactie, ge moet de waardes in uw tabel dus ook aftrekken van mekaar want dat zijn de waardes van de reducties)

Als ge dan de delta G berekent en die is negatief gaat uw reactie dus naar rechts, anders naar links

Herlinde

09-06-2006 11:54:52

Klopt da dan op die manier?

-Als je de reactie neemt van daarnet (A+ + B- -> A + B)
-en stel dat E0 van A = 0.5
-dan moet de E0 van B lager zijn (vb 0.3) want A wordt door B gereduceerd.
-En dan moet je als E0 om de verandering in vrije energie te berekenen 0.2 pakken (E0A - E0B = 0.5 - 0.3 = 0.2)

Als da zou kloppen heb ik da stukske toch wel door denk ik...