de smedt: glas electrode: pH-staat

Live forum: /viewtopic.php?t=5006

krln

08-06-2006 09:37:29

ze zeggen hier dat de pH constant gehouden wordt door die voortdurend te titreren vanuit een motor aangedreven buret. Ik veronderstel dat je titreert in de meetoplossing, omdat daar de pH verandert tijdens een zuur-base reactie. Of verandert de pH van de interne standaard ook tijdens de meting (dacht van niet)
En is het dan uit de snelheid dat je moet titreren dat je de snelheid van de reactie haalt?