ph elektrode

Live forum: /viewtopic.php?t=5078

Anonymous

09-06-2006 17:24:09

uwe grenspotentiaal die je meet is toch het verschil tussen de potentialen aan het glasmembraan. En uw gekende H+ concentratie zit toch in uw Ag/Agcl elektrode?
Waarvoor dient die calomel elektrode? Er staat dat deze als referentie elektrode wordt gebruikt, maar als je al een verschil in potentiaal hebt tussen de contacten aan het glasmembraan dan is er toch geen extra referentie nodig?
of zit ik er compleet naast?

thanke

Herlinde

10-06-2006 05:51:28

Verstaat iemand iets van die elektroden? Ikke nie :(

Aiesh

10-06-2006 06:53:57

Je hebt twee elektrodes nodig want je kan "spanning" enkel meten door stroom te meten.
(in alle meetopstelling waar ze zeggen "meet de spanning" meet je eigenlijk een stroom over een weerstand, spanning op zich kan je niet meten)
Stel dat er aan de membraan een negatieve potentiaal wordt opgebouwd t.o.v. de inwendige Ag/AgCl elektrode. De Ag/AgCl elektrode is dan oxiderend t.o.v. de membraan. Er grijpt een oxidatiereactie plaats (Ag+ plus e- -> Ag) waarbij Ag+ ionen weggenomen worden uit de oplossing en elektronen vanuit de andere referentieŽlektrode over de pH-meter bewegen naar de Ag-draad. Het positieve-ionenentekort zorgt voor een ionenstroom richting membraan (we zijn in een oplossing) en een beweging van elektronen door de stroommeter waardoor je via de ingebouwde hoge weerstand en de wet van ohm een spanning kan aflezen. Hoe groter het potentiaalverschil dat aan de membraan optrad hoe groter de stroom van elektronen (en ionen) en hoe groter de spanning die je afleest op de pH-meter.

krln

10-06-2006 07:57:34

ff curieus doen: seg aiesh, vanwaar deze hulp vanuit farma? hebben jullie dit vak ook ofzo? 'k vind da je er verdacht veel over weet :D (ofwel gewoon slim... :))

Aiesh

10-06-2006 08:46:48

Sogging noem ik dat
("studie-ontwijkend gedrag" vertonen voor zij die het woord niet kennen)
Ik kan ofwel met mijn gat in de zon gaan liggen ofwel iemand anders helpen bij wijze van pauze. En bij dat laatste voel ik mij minder schuldig 8)
En nee ik heb dat vak niet, maar ik heb bepaalde stukken gewoon bij andere vakken gezien (analytische scheikunde en algemene fysiologie)