organogenese: cardiale neurale lijst

Live forum: /viewtopic.php?t=4664

krln

01-06-2006 17:21:03

bij de tekening op de slide over "migratie van cardiale neurale lijst van r6/8 in...." staat naast de figuur:
"...en verbinden AS en OFT ventraal met de dorsale aorta"
staat die AS voor atriaal septum? :oops:

Winnie

01-06-2006 17:25:33

ja