Examenvraag bevloeiing

Live forum: /viewtopic.php?t=10828

Anonymous

23-06-2007 09:38:43

mrtn schreef:

Beschrijf schematisch de weg (dus noem de bloedvaten) van de maternele L.V. tot aan de foetale uterus.

Tekenen hierbij! en benoem de barrières


Bedoelt hij hier werkelijk de weg van de Linker ventrikel bij de moeder naar de uterus van de foetus ?? (kan mij niet herinneren dat we dat ooit gezien hebben?

Want ik denk dat mrten hier de vraag verwart met de bevloeiing met de vilii en dergelijke vermits hij over barrieres spreekt (syncitiotrofoblast, cytotrofoblast, ...)

relaxed tim

23-06-2007 09:58:49

hij bedoelt wel degelijk de weg van van het moederlijk linker ventrikel tot de uterus van de foetus (het ging over een teratogeen dat schade doet aan de foetale uterus en de vraag hoe dat zo'n terratogeen daar geraakt)

en je moest een schema/tekening maken en alle barrières geven die dit terratogeen op zijn weg tegenkomt

en inderdaad, da hebbe we niet in de les gezien (wel foetale circulatie), gezien devriendt nogal graag een inzichtelijk examen maakt...

Jasper

23-06-2007 10:02:28

Weet je dat hij die vraag letterlijk gezegd heeft in de les.
Of toch geïnsinueerd.
Dus echt een verassing is da niet hé.
En 't is idd. zoals Tim zegt.
Het volledige pad en daartoe behoren de barrières.

Brecht

23-06-2007 10:09:55

Echt inzichtelijk zou ik zo'n vraag niet willen noemen, maar goed ...

Bedankt voor de snelle verduidelijking!

Als er iemand zich geroepen voelt het antwoord is even te typen? :)

Brecht

23-06-2007 11:54:31

OK dan , alle luiheid aan de kant en zelf een antwoord :)

LV - arcus aortae - aorta thoracalis - aorta abdominalis - illiaca communis - illiaca interna - uterina - spiraalvormige arterieen - vena umbilicalis - ductus venosus - RA - LA - (eventueel nog langs de longen) - LV - en dan zelfde weg als bij moeder naar uterus maar dan foetaal

Barrieres zijn dan : decidua , de foetale lever en foetaal endometrium ?

plankthony

23-06-2007 14:23:59

check de Boron & Boulpaep pg 1198 - 1199 daar staat een schoon schema van de uitwisseling.

Barrieres kloppen denk'k, maar hebt ge moogt ook niet vergeten dat een deel van het bloed ook via het RV via ductus arteriosus naar de aorta gaat

spippie

24-06-2007 15:54:46

Nee, de barrieres zijn fout.
Hij bedoelt de barrieres bij de overgang van materneel bloed naar foetaal bloed in de placenta. Zo bij die tertiaire villi. Uhm, tis al lang gelede ma wat wast ook weer...
tzijn er 3: de cytotrofoblast, de endotheelcellen van de foetale cap en nog 1tje waar ik nu nie opkom..Tstaat ergens letterlijk in de embryologie cursus. Opt einde ergens, dan heeft hij het over de oppervlaktevergroting die plaatsvind in die tertiare villi, en dan daalt de barriere van 5 naar 3 lagen..