genetische imprinting :(

Live forum: /viewtopic.php?t=18827

martijnn

06-06-2009 09:10:24

als je een maternele isodisomie hebt van chromosoom 7, van een moeder die draagster is van een mutatie in dat chromosoom heb je een kind dat homozygoot is voor die mutatie.

die isodisomie komt tot stand door een bevruchting van een normale eicel door een zaadcel zonder chromosoom 7, waarna er herstel optreedt met een nondisjunctie van chromatiden 7 in een van de eerste celdelingen

vraagjes :
- is dat herstel een replicatie van het chromosoom 7 ?
- waarom heb je nog een nondisjunctie na het herstel, je hebt toch sowieso isodisomie (want bij elke celdeling wordt je materneel chromosoom 7 gerepliceerd dus elke cel heeft toch twee maternele, dezelfde chromosomen)
dus waarom nog nondisjunctie ?
-kan die isodisomie ook niet tot stand komen door bervuchting van een eicel die tweemaal chromosoom 7 bevat, door een lege zaadcel?


- waarom is UPD15 meestal een heterodisomie? omdat je vaker nondisjunctie hebt in M1 dan in M2 ?

- als meest voorkomende oorzaak van UPD15 is er een trisomie na de bevruchting, met twee van moeder en een van vader, omdat bij moeder er nondisjunctie was. Soms is er een correctie, waarbij één chromosoom verloren gaat : hoe gaat dit verloren? door een tweede spontane non-disjunctie ??? wat staat die non-disjunctie hier in godsnaam wééral?
ik zie het echt niet...

mevrouw_konijn

06-06-2009 09:47:16

- normaal zorgt een replicatie van het chromosoom in de S fase ervoor dat er een herstel optreed.
- non disjunctie wilt gewoon zeggen dat er een verkeerde verdeling is gebeurd in de mitose of in een meisose. Normaal gaat 1 chromosoon van moeder naar 1 kant en 1 van vader naar andere kant.Wanneer er nu bv een crossing over gebeurd en toevallig voor 1 bepaald deel het chromosoom dus 2 maal de genen van de moeder krijgt, dan spreekt men van een verkeerde/ongelijke verdeling of non disjunctie.
DIt is dus ook het geval bij een trisomie waar de 2 chromosoom(fragmenten) naar 1 kant gaan en de andere leeg blijft. ook dus een ongelijke deling. in het voorbeeld met UPD 15 heb je 2 van moeder en 1 fragment van vader. dus weer niet goed verdeeld .
Na een replicatie van dat chromosoom 7, krijgt dat kind voor chromosoom 7 2 keer een chromosoom van zijn moeder en heb je dus weer een ongelijke verdeling.
Isodemie kan wrs tot stand komen daar een eicel te bevruchten met een lege zaadcel, maar aangezien er zoveel zaadcellen zijn, zal die kans wrs veel kleiner zijn dan een eicel die zijn nucleus niet heeft meegekregen


Hoop dat het wat helpt.

Thomas1

07-06-2009 23:04:03

Ik denk dat je eventjes het verschil moet bekijken tussen een uniparentele ISOdisomie en een uniparentele disomie(UPD). (Ik had die 3 lettertjes eerst ook niet gezien...)

Je eerste voorbeeld verwijst naar een isodisomie (iets wat in feite weinig te maken heeft met imprinting): hierdoor kunnen recessieve aandoeningen waarvan 1 ouder drager is zich toch manifesteren in het nageslacht. Dat gebeurt inderdaad door eerst bevruchting zonder 7 en dan een correctie door nondisjunctie: hierdoor blijft dan in de zygote het volledige chromosoom 7 (met 2 chromatiden die dus krak dezelfde genetische informatie (dezelfde allelen) bevatten). Omdat deze allelen dezelfde zijn: ISO-disomie.

Bij uniparentele disomie die bijvoorbeeld leidt tot PWS, BWS, ... Wordt er een eicel die diploid is voor 15 bevrucht. Dit is vergelijkbaar met wat er met chrom 21 gebeurt bij syndroom van Down. Je krijgt dus tri15, maar deze wordt gecorrigeerd door een nondisjunctie: hierdoor blijft in 1 van de 2 dochtercellen slechts 2 chromosomen 15 over. Indien nu net het vaderlijke chromosoom weggecorrigeerd is door nondisjunctie blijven er 2 maternele chrom 15 over. Deze bevatten verschillende allelen: HETERO-disomie, maar zijn toch, door epigenese, functioneel gelijkaardig.
Omdat op beide chromosomen dan dezelfde genen geïnactiveerd zijn, heeft het individu geen functionele kopie meer van dit gen wat leidt tot de aandoening.
Als de correctie pas tijdens bv de 2e klievingsdeling optreedt wordt 1 vd oorspronkelijke 2 blastomeren gecorrigeerd, de ander blijft tri15 waardoor er een mosaicisme wordt gevormd...

Voila, zo had ik het begrepen, hopelijk helpt het!