Mesenterium

Live forum: /viewtopic.php?t=20915

Anonymous

14-06-2010 09:17:00

Het mesenterium ventrale/dorsale komt van lateraal mesoderm, maar is dat dan van somatoplanchnische of van viscerosplanchnische oorsprong?
Je kan niet echt zeggen dat het tegen de buikwand ligt (= somato), noch tegen het endoderm (= viscero), het ligt ertussenin....
Alvst bedankt!

Anonymous

14-06-2010 09:45:05

Het moet uiteraard zijn "splanchnopleuraal" of "somatopleuraal"... excuses...