moerman: pudendale blok

Live forum: /viewtopic.php?t=4794

Erualna

04-06-2006 16:37:14

een van zijn bijvraagjes is: pudendal blok bij vrouw in arbeid, toch nog vulvaire pijn: verklaar. Oe kan da nu?
Iemand een antwoord?

Lotte

04-06-2006 18:59:52

kdenk dat in het pudendusblock de n. cutaneus femoris posterior nog niet is inbegrepen. en deze zorgt ook voor de bezenuwing van de vulva.

Erualna

05-06-2006 09:04:31

aha, ik had genoteerd da zowel n pudendus als n cutaneus femoris posterior en n genitofemoralis en ilioinguinalis geblokkeerd worden. Da zou dus idd een verklaring kunnen zijn
mercitjes!

oepsie

05-06-2006 10:29:49

ik heb zo een antwoord op die vraag gekregen van iemand van 3e kan maar ik geraak er eigenlijk niet aan uit, maar ik zal ze geven als iemand anders ze mss begrijpt... kga daar anders eens uitleg aan vragen.
ook autonome sensiebele bezenuwing van vagina naar sacrale ruggenmerg segmente. bij pudendus blok enkel somatische bezenuwing uitgeschakeld.

ik dacht toen ik de vraag las wel hetzelfde als Lotte, maar toen ik het even voor de zekerheid opgezocht kwam ik dit tegen.

Saigon

05-06-2006 10:34:45

Wij wisten het vorig jaar ook nie helemaal, en godfried heeft toen naar Moerman gemaild daarover. Zijn antwoord staat nog ergens opt forum bij de dinges van vorige jaren:

Bij een pudendusblock voert men eerst een vaginaal toucher uit. Hierbij voelt men naar de spina ischiadica (de n. pudendus draait hierrond). Vervolgens injecteert men transperineaal een anestheticum. Indien de vrouw nog pijn voelt, dan verdooft men ook de zenuwen van L1 (ilioinguinalis en genitofemoralis). Volstaat het nog niet, dan moet ook de n. cutaneus femoris posterior verdoofd worden.

Erualna

05-06-2006 14:26:56

ondertss had ik heel die berichtenwissling bij de documenten van 2de bac gevonden :wink: toch bedankt!!
weeral een probleem opgelost :P
dada