v. dorsalis penis

Live forum: /viewtopic.php?t=5138

Anonymous

10-06-2006 16:32:17

Op pagina 4 staat:

tussen het lig. transversum perinei en de membrana perinei verlaten a, v, en n. dorsalis het spatium perinei profundum en lopen door in de penisschat.

Verderop in de cursus staat dat de veneuze afvoer van de penis bestaat uit de v. dorsalis penis profunda en twee v. dorsalis penis superficiales. Wat gebeurt er dan met de twee v. dorsalis penis van op pagina 4?

Bedoelde hij dat deze vv. dorsales penis het einde is van de vv. pudendae internae die dan gaan samenvloeien ter vorming van de v dorsalis penis profunda en doorboren ze dan de m. transversus perinei profundus om terug naar oppervlakkig te keren tussen het lig. arcuatum pubicum en het lig. transversum perinei?