DNA onderzoek

Live forum: /viewtopic.php?t=5524

Anonymous

17-06-2006 21:21:05

2) Bespreek toepassing en voor/nadelen van volgenden technieken bij het opsporen van mutaties:
- chromosomenonderzoek
- FISH
- DNA- onderzoek
- CGH

Wat is juist DNA onderzoek en wat zijn er dan de voor en nadelen en toepassingen van?