gonadaal mosa´cisme

Live forum: /viewtopic.php?t=5982

Anonymous

28-06-2006 13:19:13

op pg 25 staat onderaan dat 't herhalingsrisico hoog is, en n paar zinne erna op pg 26 staat dat 't herhalingsrisico laag is 0,5-1%.
Wat is't nu, of misk iets? :?