nog twee xtra vragen over embryologie...

Live forum: /viewtopic.php?t=6046

Anonymous

18-08-2006 08:29:54

1) hoe kan je vruchtwater van gewoon water, macroscopisch onderscheiden? (microscopisch via de amniocyten)

2)geldt de theorie 'battle of the sexes' ook voor monogame relaties?

Anonymous

18-08-2006 12:30:54

1) Wat ik derover op internet vind is alleen 'vlokken', voor de rest is't helder(als er niks mis is met uw kindje). En die vlokken zijn dan huidcellen...