prerenale uremie, standaard [HCO3-],soortelijk gewicht urine

Live forum: /viewtopic.php?t=4316

s0170693

21-05-2006 07:08:05

hey

kan iemand me de standaard [HCO3-] logischer uitleggen dan dat er pagina 71 in beginselen staat?

pagina 68 wat is prerenale uremie ( staat bij puntje 8 )

p 67 wat is het normale soortelijke gewicht van urine? ( vier van de diagnose )

merci !

Stijn

21-05-2006 09:05:41

SG urine moet 1005-1018 zijn
< 1005 = dilutie (ofwel door veel drinken ofwel door nierprobleem)
> 1018 = concentratie

Stijn

21-05-2006 09:17:35

Wbt 'prerenale uremie'
* zie op de slide = prerenaal nierfalen
* uiteraard gaat dit gepaard met uremie

Stijn

21-05-2006 12:04:52

en de laatste...


Base excess = bicarbonaat in het plasma - standaard bicarbonaat

Standaard = bicarbonaat gemeten bij PCO2 van 40 mm Hg = 24 mEq/L

Dus als je een bicarbonaat meet van 30 mEq/L dan heb je een base excess van 6 mEq/L