beginselen: doel van zuurstoftoediening

Live forum: /viewtopic.php?t=4610

SH

01-06-2006 05:37:10

Er staat dat je met de formule: FiO2 x 500= PaO2 de PaO2 kunt voorspellen. Is dit de plasma-O2-spanning die je dan moet invullen in de formule voor CaO2 (en waaruit je dan DO2 kan berekenen)? Maar ik dacht dat Pnx iets gezegd had dat die PaO2 zo laag was dat je die mocht laten wegvallen?

geneesfee

01-06-2006 05:59:22

Plasma O2 mocht je idd laten vallen, allé die factor is zo klein, da ge daar geen rekening mee moet houden

Penninckx heeft gezegd da ge die formule niet moet kennen, ge moet gewoon weten dat uw CO en uw Hb belangrijk zijn voor uw zuusrtoftransport (en uw plasma dus met een minimale factor)
en da ge dus best VOOR da ge zuurstof toedient ff uw CO en Hb gaat controleren

bossn

12-06-2006 09:46:25

nja het is redelijk ingewikkeld voor hetgeen daje moe kennen; et belangrijkste is idd hetgeen da de goede geneesfee (bere naam) hier reeds typte...

anyway t komt erop neer da de PaO2 normaal 100mm Hg is wanneer de FiO2 (fractie van O2 van ingeademde lucht) gelijk is aan 0.2 of 20% (zoals het is bij gratis atmosfeerlucht). het verband is dus dat je de Pa02 kunt vinden door FiO2 te vermenigvuldigen met 500.
en als dat niet zo is, is er een probleem (namelijk slechte ventilatie, obstructief longlijden ARDS etc etc). ze geven een peet met hypoxie bvb O2 tot zen PaO2 normaal is, zijnde 100 (maar dan moeten ze bvb bijna zuiver zuurstof geven; FiO2 is dan bvb 0.9 of 90%). en dan is het dus niet x500 maar x110 ofzo, veel te laag.
en moest je hem gewone lucht geven met 0.2 aan O2 dan doet die een keiharde hypoxie (voorspelde PaO2 is dan 22)

Wat betreft het 'belang' van Pa02: er lost een klein deel van het aanwezige zuurstof gas op in uw bloed (spontaan) maar das maar heel weinig en niet echt belangrijk voor iemands O2 gehalte; het bealngrijkste is natuurlijk de O2 die in uw Hb gecapteerd zit.
K wilde er wel bij zeggen dat PaO2 wel een belangrijke parameter is! niet voor het vrije O2 transport weliswaar, maar als PaO2 daalt daalt natuurlijkook uw Hbsaturatie (met die S-curve). meer nog, men gebruikt in de kliniek eigenlijk die Pa02 om de saturatie te gaan inschatten...
maw zeg niet aan penninckx dat PaO2 een verwaarloosbaar iets is.

hopelijk helpt dat... grz