levertumor

Live forum: /viewtopic.php?t=5927

SH

27-06-2006 03:58:23

Moogt ge daar nu in prikken of niet, want ik heb bij leverabses geschreven dat ge er niet moogt in prikken, maar later iets over een 'punctie + vriescoupe' bij HCC? Help!

s0170693

27-06-2006 08:09:33

ge moogt daar wl in 'prikken' als ge RFA gebruikt of als de prognose ronduit slecht is of als men denkt dat het iets anders is.