Examenvragen gynaecologie

Live forum: /viewtopic.php?t=4467

Anonymous

27-05-2006 17:58:56

Heeft iemand soms wat examenvragen gynaecologie? ik denk dat dat heel handig zou zijn!

groetjes

servwoas

13-06-2006 10:55:11

80 vragen, steeds 5 keuzemogelijkheden, slechts 0,2 eraf bij fout, dus gokken maar.
veel pietluttige details ook...
zal nog eens diep nadenken voor nog vragen.


Foto’s: vagina met candida (cottage cheese), vulva met lichen sclerosus et atroficus, echo uterus met een poliep, mammo met lineaire calcificaties: ductaal ca, in situ of invasief?

Welk type placenta heeft de mens? hemato-choriaal, endothelo-choriaal, muco-choriaal, epithelo-choriaal

Welke contraceptiemethode bij 17 jarig meisje met bewezen familiale trombofilie?

Welke contraceptie bij 30 jarige met harttransplantatie en normale cycli?

Welke overerving voor 21-hydroxylase deficiëntie?

Welke overerving voor glucose-6-gedoe – ziekte?

Aspirine inhibeert …

Vrouw zonder klachten met narboth-cyste op cervix, wat ermee aan te vangen? uitsnijden - niks - destructie - ...

Lichte tot matige endometriose, geen andere bevindingen bij man noch vrouw, maar wel subfertiliteit. Welke behandeling?
Pil – spiraaltje – laparoscopie en nadien pil – laparoscopie – laparoscopie en clomid

Bij hoeveel procent van de vrouwen 40 tot 50j kan men klinisch myomen aantreffen?

Hoeveel procent van de cervixcarcinomen worden aangetroffen in stadium I?

Wat is de meest frequente verwikkeling bij meerlingzwangerschap?

Welke behandeling bij een vaginale infectie in derde trimester?

Welke behandeling voor trichomonas?

Welke ziekte geeft congenitale afwijkingen voor fetus: aids, griep, bof, varicella, hepatitis C

Men geve de puerpera voor een betere melkvorming: aqua – bromocriptine – cabergoline – minipil – oac

Wat is geassocieerd met cervixcarcinoom: roken – leeftijd – hogere sociale klasse – niertransplant – pariteit

Wat is de grootste oorzaak van herhaald miskraam?

Vrouw, 36 w zwanger, komt raadplegen zonder klachten. BD 140/90, uremie normaal, wel 5 kg aangekomen laatste 2 weken. Wat doe je?
Onmiddellijk doen bevallen – zoutloos dieet geven – naar dietist sturen – bloeddruk herhalen en naar subjectieve symptomen vragen – antihypertensivum geven

waarom bestaat progesteron zelf niet als contraceptivum? te korte halfwaarde - men zou te dik worden - ...

welke contraceptie geeft gegarandeerd een stijging van het lichaamsvetgehalte?

meest voorkomende oorzaak van postmenopauzaal bloedverlies

vanaf hoeveel HCG kunnen we echografisch een intra-uteriene vruchtzak zien?

wat is het meest waarschijnlijk een extra-uteriene zwangerschap?
massaal bloedverlies, pijn, negatieve zs-test - beetje bloedverlies, hcg 1000, li fossa pijn - beetje bloedverlies, hcg 3000, re fossa pijn - beetje bloedverlies, echografische vruchtzak in utero

vrouw, 30, grote heldercellige weinig gediff borsttumor weggesneden, okselkliertoilet, 2 van 12 weggenomen okselklieren aangetast, p en e-receptoren negatief. snijvlakken negatief. ze krijgt bestraling.
welke therapie ook nog?
geen - hormono - chemo - ...

raloxifen geeft als nevenwerking ...

hoeveel en welk progestageen in een progestageen-iucd?

in de noodpil (totale dosis) zit x maal meer progestageen in dan in een pop. hoeveel is x? 10 - 25 - 50 - 75 - 100

hoeveel procent is stuitligging a terme? 1-2 %, 3-4 %, 5-6%, 7-8%

hoeveel procent van de vrouwen met BRCA1 gaan in hun leven een borstcarcinoom ontwikkelen?

meest typische breuk bij postmenopauzale osteoporose: wervel, heup, metatarsaal, rib

hyperemesis gravidarum geeft: hypokaliemie, hyponatriemie, hemodilutie, ...

wernicke encefalopathie krijg je door deficientie van vit a - vit b1 - foliumzuur - vit c - vit d

naweeën lok je uit door

Anonymous

13-06-2006 23:33:17

Sommige overlappen... uiteraard....

1 foto  candida
2 foto  lichen sclerosus en atroficus
3 goto  BM poliep of zo ma da wist’k ni
4 foto  iets in de borst
5 Wat is de meest frequente verwikkeling van 2lingzwangerschap: preterme arbeid
6 Wanneer begint de levensvatbaarheid van een foetus: 24 weken
7 Een ductaal borstcarcinoom 24 mm – operatie en lymfeklieren verwijderd, 2 van de 12 lymfeklieren waren positief, negatieve snijvlakken. Wat doen? (niets, chemo, …)
8 Wat introduceert naweeën? (kind aanleggen)
9 Wat controleren bij schildkliermetingen (enkel TSH, TSH en T4, TSH en T4 en een hele hoop onderzoeken waar ik nog nooooooooooit van gehoord had! Ben ni zo schildklier gezind, bouillon heeft dat ook al mogen ondervinden)
10 Hupsa, weer de schildklier… Wat geeft hyperthyroïdie bij de foetus? (graves, zwangerschapshyperthyroïdie, excessieve jodiuminname,….)
11 Wat bij ovariumcarcinoom stadium 1 allemaal wegnemen?
12 Wat is typisch bij het metabool syndroom bij PCOS? (alopecia, abdominaal vet, en nog een paar die sowieso ni konden)
13 Een madammeke met milde pre-eclampsie, komt op raadpleging, ze is 36 weken, wat doen. (onmiddellijk bevallen, vragen naar verdere symptomen en opvolgen, een keizersnede,..)
14 Anticonceptie: madam 38 jaar met myocardiopathie: spiraaltje – sequentiële OC – SC implantpil – POP – vaginale ring
15 Genetische trombofilie bij 17 jarig meisje: Cu IUCD- SC implantpil – OC 2e graad – vaginale ring – transdermale pleister. (ja zeg, en ik dacht dat ik anticonceptie kon…)
16 Aspirine inhibeert… Cox!
17 Welk hormoon wordt voor 90% geproduceerd in de bijnier: DHEA!
18 Een madammeke van 27 wandelt binnen op raadpleging, ‘tkomt er opneer dat ze wsl een PCOS heeft, wat geef je voor ovulatieinductie: metformine – clomifeencitraat - …
19 Hoe hoog moet de waarde zijn van b-HCG voor je een intrauteriene vruchtzak kan zien: 1500! Dat wist ik!
20 Iets over EUZ en wat je dan juist allemaal ging zien. Ik wist enkel dat bhcg niet ging stijgen, of toch veel te weinig bij een extrauteriene dus ik heb die met 1000 bHCG genomen, er stonden er ook tussen met 3000 en 4000 en met en zonder intrauteriene vruchtzakken,… ma exact weet ‘khet ni meer
21Nadeel van ovariumstimulatie: overstimulatie!
22 Aantal voorkomen van endometriumcarcinoom graad 1: 73%
23 Aantal myomen tss 40 en 50 jaar: 25 %
24 Wat doe je bij een zwangere vrouw: 10 weken met een IUCD. Draadjes zijn zichtbaar.Ze wilt de zwangerschap houden. (weghalen, laparascopie,…)
25 Wat is geassocieerd met borstcarcinoom?
26 Wat geeft het meeste intra-uteriene afwijkingen?
27 Welke vaginale infectie komt het meeste voor bij diabetes! Trichomonas- garnerellia – bacteriele vaginose – candida- ..)
28 Wat helpt als de kleine zijn kopje draait? (tonus levator ani – epidurale -…)
29 Iets over aangezichtsligging, en wat de enige manier is om te bevallen. (iets met de kin naar voor of naar achter of …)
30 Stress incontinentie meest voorkomende oorzaak? (Chronische drukverhoging: Copd, hoesten – genitale atrofie – vaginale bevalling - …)
31 Nog stressincontinentie, mechanisme: (iets met sfinctermechanisme defect of detrusoractiviteit of …)
32: behandeling van urge incontinentie: (operatie – vaginale kegels – oxybuticine)
33 B sympaticomimetica: effect? (daling perinatale mortaliteit – tachycardie kind - ..)
34 Meest frequente doodsoorzaak van vrouwen tss 50 en 70: CVA –hartinfarct – borstcarcinoom – longcarcinoom)
35 Wat mag je niet geven bij astma: PGF2alfa, PGE2, en nog een hoopje
36 Hyperemesis veroorzaakt: metabole alkalose – daling kalium - …
37 Bij welke tumor wordt het minst radiotherapie gedaan (ovarium – vulva – endometrium – cervix – borst)
38 Hoeveel microgram P en wat geeft de mirena af?
39 Behandeling van toxoplasmose: (een hele reeks, maar ik wist dat het antwoord begon met een S, spyram ycine dus ;-)
40 Welke bewering is juist ivm varicella?
41 Wat komt het meest voor bij osteoporose: wervelindeukingsfracturen of femurhalsfracturen. Moeilijke keuze…
42 Behandeling vd cyste van naboth? (geen…)
43 Progesterone wordt niet zelf in de OAC gegeven want: kan niet oraal gegeven worden of heeft een verminderde halfwaardetijd of leidt tot drastische gewichtstoename,…
44 SERM wat voor vieze dingen doet dat met een mens?
45 Wat is de meest frequente oorzaak voor herhaald miskraam (slechte karyotypering van 1 vd 2 – te dunne baarmoeder -…)
46 Bij ovariumcarcinoom wordt de prognose vnl bepaald door (resttumor – dnaploidie – stadiering - …)
47 BRCA1 geeft in hoeveel % borstkanker?
48 Welke behandeling bij cystitis 3e trimester in zwangerschap: nitrofurantoïne???? En nog een hoop, maar die ben’k vergeten
49 Behandeling van trichomonas vaginalis: metronidazol 
50 Meisje met CIN III op uitstrijkje. Wanneer volgend uitstrijkje? 3m – 6m – 1jaar –2 jaar - 3 jaar?
51 Wat is de complicatie bij onvolledig miskraam: aherman – infectie - ….
52 Wat initieert de lactatie: een val vanE+P, een stijging van E+P, een stijging van HPL, een daling van HPL,…
53 Endometriose (mild) – hoe fertiliteit stijgen? (‘twas allemaal laparascopie, maar of erna een OC of een spiraaltje of LHRHagonist of niets)
54 Wat doet het hartdebiet het meest stijgen in de zwangerschap: gestegen slagvolume, gestegen hartritme, veneuze pooling,…
55 Ja, wat luidt in dat de premenopauze is begonnen? (een gestoorde gnrh as – een stijging van fsh en inhibine - ….)
56 De laatste 10 jaar is de obstetrie in belgie vnl gekenmerkt door: een stijging in epidurales of een stabilisatie van aantal keizersnedes, lagere leeftijd bij bevalling
57 De menselijke placenta is endotheliochoriaal – epitheliochoriaal – hemochoriaal – mucochoriaal?
58 De deciduale arteries gaan hun musculo-elasticiteit verliezen over… heel hun lengte – enkel het deciduaal deel – enkel het myometriaal deel – heel deciduaal deel en 1/3e myometriaal deel – niet . (What the f*ck! Muggezifter!!)
59 Vrouw 10 weken overtijd, heeft nu plots wat bloedverlies.Nausea en moe. Wat ga je vandaag nog doen? Echo en hartonderzoek – uitsluiten hematurie – bloed en urine onderzoek - ….)
60 Wernicke encefalopathie is geassocieerd met: vit A-vitD-vitE-foliumzuur-vitB1?
61 Wat is de totale ijzerbehoefte van RBC-foetus-placenta en moeder in de zwangerschap? 250 mg – 800 mg- 1350 mg – 1900 mg – 2500 mg
62 Overerving van glc 6-P? mitochondriaal, X, aut dom, aut rec
63 Overerving van 21-Oh hydroxylase
64 Oho!! Hier komt nog een vuile…. Ge hebt een pop met levonorgestrel, en ge hebt de noodpil. De hoeveelheid in de noodpil is x maal hoger dan die in de pop. Hoeveel is x!
Manne!!! Vuil vuiler vuilst!!! 750 microgram gedeeld door 30 is 25.. Maar ge hebt 2 noodpillen dat ge moet nemen.. dus 25 x2 is 50! VUIL!!!
65 Wanneer is de choriale plaat kleiner dan de basale plaat? Placenta circumvallata- placenta succenturata – placenta bipartita – placenta membranosa- placenta fenestra
66 Madammetje is in arbeid, ze is 24 jaar. Ze heeft 5 cm ontsluiting. Laatste 2 uur niets gevorderd, en er is gemeten dat de contracties om de 4-5 minuten zijn, en ze zijn 40 mm Hg. Wat doe je?? Keizersnede – clysma – niets – oxytocinedrip – bevalling met forceps
67 Behandeling van graad 1a met 1mm infiltratie van cervixcarcinoom, er is nog zwangerschapswens.
68 Behandeling van HSIL? (destructie –cervixamputatie –hysterectomie;…)
69 oxytocine geeft (galactopoiese – lypolyse – proteinlyse – …)
70 Oxytocine wordt behoedzaam gegeven bij (hypertensie – atonie - …) Ze bedoelden blijkbaar, wanneer geef je oxytocine voorzichtig. Niet voor welke indicatie je oxytocyne geeft.
71 Cervixcarcinoom is geassocieerd met (niertransplantatie – hoge status – late menopauze – IUCD – lychen atroficus en sclerosus) ’t is blijkbaar de niertransplantatie… wist ‘k absoluut niet!
72 Wat geef je om borstvoeding te bevorderen? (bromocryptine – aqua – cabergoline - …)
73 Hoeveel % stuitligging? (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10)
74 Postmenopauzaal bloedverlies wordt voornamelijk veroorzaakt door? (endometriumcarcinoom, genitale atrofie, endometriumhyperplasie,…)
75 De volgende vasocontrictor is verwaarloosbaar? (TxA2, TxA3, endotheline, ATII, PGE)Zooow mannen, tot zover mijn geheugen…hoop dat gelle er iets mee zijt! En zo neen, dan is’t voor de mensen van’t jaar onder ons goed. (Mocht ik zo goed detailkes in den boek kunnen onthouden, als dat ‘k examenvragen kan onthouden, zou ‘k geweldig intelligent zijn, maar helaas! In ieder geval immens veel succes er nog mee! Als er mensen raad hebben voor die vieze vuile reumato, of ons klein kabouterke dat zich thuis voelt tussen de preparaatjes… laat maar komen! Veel groeten, en wie weet tot hoors! Liefs,
Olleke*
Oh ja, ps: steekt vooral uwen tijd ni in die plaatjes te bekijken!!!!! Lezen is de boodschap!

Anonymous

13-06-2006 23:36:30

Sommige overlappen... uiteraard....

1 foto  candida
2 foto  lichen sclerosus en atroficus
3 goto  BM poliep of zo ma da wist’k ni
4 foto  iets in de borst
5 Wat is de meest frequente verwikkeling van 2lingzwangerschap: preterme arbeid
6 Wanneer begint de levensvatbaarheid van een foetus: 24 weken
7 Een ductaal borstcarcinoom 24 mm – operatie en lymfeklieren verwijderd, 2 van de 12 lymfeklieren waren positief, negatieve snijvlakken. Wat doen? (niets, chemo, …)
8 Wat introduceert naweeën? (kind aanleggen)
9 Wat controleren bij schildkliermetingen (enkel TSH, TSH en T4, TSH en T4 en een hele hoop onderzoeken waar ik nog nooooooooooit van gehoord had! Ben ni zo schildklier gezind, bouillon heeft dat ook al mogen ondervinden)
10 Hupsa, weer de schildklier… Wat geeft hyperthyroïdie bij de foetus? (graves, zwangerschapshyperthyroïdie, excessieve jodiuminname,….)
11 Wat bij ovariumcarcinoom stadium 1 allemaal wegnemen?
12 Wat is typisch bij het metabool syndroom bij PCOS? (alopecia, abdominaal vet, en nog een paar die sowieso ni konden)
13 Een madammeke met milde pre-eclampsie, komt op raadpleging, ze is 36 weken, wat doen. (onmiddellijk bevallen, vragen naar verdere symptomen en opvolgen, een keizersnede,..)
14 Anticonceptie: madam 38 jaar met myocardiopathie: spiraaltje – sequentiële OC – SC implantpil – POP – vaginale ring
15 Genetische trombofilie bij 17 jarig meisje: Cu IUCD- SC implantpil – OC 2e graad – vaginale ring – transdermale pleister. (ja zeg, en ik dacht dat ik anticonceptie kon…)
16 Aspirine inhibeert… Cox!
17 Welk hormoon wordt voor 90% geproduceerd in de bijnier: DHEA!
18 Een madammeke van 27 wandelt binnen op raadpleging, ‘tkomt er opneer dat ze wsl een PCOS heeft, wat geef je voor ovulatieinductie: metformine – clomifeencitraat - …
19 Hoe hoog moet de waarde zijn van b-HCG voor je een intrauteriene vruchtzak kan zien: 1500! Dat wist ik!
20 Iets over EUZ en wat je dan juist allemaal ging zien. Ik wist enkel dat bhcg niet ging stijgen, of toch veel te weinig bij een extrauteriene dus ik heb die met 1000 bHCG genomen, er stonden er ook tussen met 3000 en 4000 en met en zonder intrauteriene vruchtzakken,… ma exact weet ‘khet ni meer
21Nadeel van ovariumstimulatie: overstimulatie!
22 Aantal voorkomen van endometriumcarcinoom graad 1: 73%
23 Aantal myomen tss 40 en 50 jaar: 25 %
24 Wat doe je bij een zwangere vrouw: 10 weken met een IUCD. Draadjes zijn zichtbaar.Ze wilt de zwangerschap houden. (weghalen, laparascopie,…)
25 Wat is geassocieerd met borstcarcinoom?
26 Wat geeft het meeste intra-uteriene afwijkingen?
27 Welke vaginale infectie komt het meeste voor bij diabetes! Trichomonas- garnerellia – bacteriele vaginose – candida- ..)
28 Wat helpt als de kleine zijn kopje draait? (tonus levator ani – epidurale -…)
29 Iets over aangezichtsligging, en wat de enige manier is om te bevallen. (iets met de kin naar voor of naar achter of …)
30 Stress incontinentie meest voorkomende oorzaak? (Chronische drukverhoging: Copd, hoesten – genitale atrofie – vaginale bevalling - …)
31 Nog stressincontinentie, mechanisme: (iets met sfinctermechanisme defect of detrusoractiviteit of …)
32: behandeling van urge incontinentie: (operatie – vaginale kegels – oxybuticine)
33 B sympaticomimetica: effect? (daling perinatale mortaliteit – tachycardie kind - ..)
34 Meest frequente doodsoorzaak van vrouwen tss 50 en 70: CVA –hartinfarct – borstcarcinoom – longcarcinoom)
35 Wat mag je niet geven bij astma: PGF2alfa, PGE2, en nog een hoopje
36 Hyperemesis veroorzaakt: metabole alkalose – daling kalium - …
37 Bij welke tumor wordt het minst radiotherapie gedaan (ovarium – vulva – endometrium – cervix – borst)
38 Hoeveel microgram P en wat geeft de mirena af?
39 Behandeling van toxoplasmose: (een hele reeks, maar ik wist dat het antwoord begon met een S, spyram ycine dus ;-)
40 Welke bewering is juist ivm varicella?
41 Wat komt het meest voor bij osteoporose: wervelindeukingsfracturen of femurhalsfracturen. Moeilijke keuze…
42 Behandeling vd cyste van naboth? (geen…)
43 Progesterone wordt niet zelf in de OAC gegeven want: kan niet oraal gegeven worden of heeft een verminderde halfwaardetijd of leidt tot drastische gewichtstoename,…
44 SERM wat voor vieze dingen doet dat met een mens?
45 Wat is de meest frequente oorzaak voor herhaald miskraam (slechte karyotypering van 1 vd 2 – te dunne baarmoeder -…)
46 Bij ovariumcarcinoom wordt de prognose vnl bepaald door (resttumor – dnaploidie – stadiering - …)
47 BRCA1 geeft in hoeveel % borstkanker?
48 Welke behandeling bij cystitis 3e trimester in zwangerschap: nitrofurantoïne???? En nog een hoop, maar die ben’k vergeten
49 Behandeling van trichomonas vaginalis: metronidazol 
50 Meisje met CIN III op uitstrijkje. Wanneer volgend uitstrijkje? 3m – 6m – 1jaar –2 jaar - 3 jaar?
51 Wat is de complicatie bij onvolledig miskraam: aherman – infectie - ….
52 Wat initieert de lactatie: een val vanE+P, een stijging van E+P, een stijging van HPL, een daling van HPL,…
53 Endometriose (mild) – hoe fertiliteit stijgen? (‘twas allemaal laparascopie, maar of erna een OC of een spiraaltje of LHRHagonist of niets)
54 Wat doet het hartdebiet het meest stijgen in de zwangerschap: gestegen slagvolume, gestegen hartritme, veneuze pooling,…
55 Ja, wat luidt in dat de premenopauze is begonnen? (een gestoorde gnrh as – een stijging van fsh en inhibine - ….)
56 De laatste 10 jaar is de obstetrie in belgie vnl gekenmerkt door: een stijging in epidurales of een stabilisatie van aantal keizersnedes, lagere leeftijd bij bevalling
57 De menselijke placenta is endotheliochoriaal – epitheliochoriaal – hemochoriaal – mucochoriaal?
58 De deciduale arteries gaan hun musculo-elasticiteit verliezen over… heel hun lengte – enkel het deciduaal deel – enkel het myometriaal deel – heel deciduaal deel en 1/3e myometriaal deel – niet . (What the f*ck! Muggezifter!!)
59 Vrouw 10 weken overtijd, heeft nu plots wat bloedverlies.Nausea en moe. Wat ga je vandaag nog doen? Echo en hartonderzoek – uitsluiten hematurie – bloed en urine onderzoek - ….)
60 Wernicke encefalopathie is geassocieerd met: vit A-vitD-vitE-foliumzuur-vitB1?
61 Wat is de totale ijzerbehoefte van RBC-foetus-placenta en moeder in de zwangerschap? 250 mg – 800 mg- 1350 mg – 1900 mg – 2500 mg
62 Overerving van glc 6-P? mitochondriaal, X, aut dom, aut rec
63 Overerving van 21-Oh hydroxylase
64 Oho!! Hier komt nog een vuile…. Ge hebt een pop met levonorgestrel, en ge hebt de noodpil. De hoeveelheid in de noodpil is x maal hoger dan die in de pop. Hoeveel is x!
Manne!!! Vuil vuiler vuilst!!! 750 microgram gedeeld door 30 is 25.. Maar ge hebt 2 noodpillen dat ge moet nemen.. dus 25 x2 is 50! VUIL!!!
65 Wanneer is de choriale plaat kleiner dan de basale plaat? Placenta circumvallata- placenta succenturata – placenta bipartita – placenta membranosa- placenta fenestra
66 Madammetje is in arbeid, ze is 24 jaar. Ze heeft 5 cm ontsluiting. Laatste 2 uur niets gevorderd, en er is gemeten dat de contracties om de 4-5 minuten zijn, en ze zijn 40 mm Hg. Wat doe je?? Keizersnede – clysma – niets – oxytocinedrip – bevalling met forceps
67 Behandeling van graad 1a met 1mm infiltratie van cervixcarcinoom, er is nog zwangerschapswens.
68 Behandeling van HSIL? (destructie –cervixamputatie –hysterectomie;…)
69 oxytocine geeft (galactopoiese – lypolyse – proteinlyse – …)
70 Oxytocine wordt behoedzaam gegeven bij (hypertensie – atonie - …) Ze bedoelden blijkbaar, wanneer geef je oxytocine voorzichtig. Niet voor welke indicatie je oxytocyne geeft.
71 Cervixcarcinoom is geassocieerd met (niertransplantatie – hoge status – late menopauze – IUCD – lychen atroficus en sclerosus) ’t is blijkbaar de niertransplantatie… wist ‘k absoluut niet!
72 Wat geef je om borstvoeding te bevorderen? (bromocryptine – aqua – cabergoline - …)
73 Hoeveel % stuitligging? (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10)
74 Postmenopauzaal bloedverlies wordt voornamelijk veroorzaakt door? (endometriumcarcinoom, genitale atrofie, endometriumhyperplasie,…)
75 De volgende vasocontrictor is verwaarloosbaar? (TxA2, TxA3, endotheline, ATII, PGE)Zooow mannen, tot zover mijn geheugen…hoop dat gelle er iets mee zijt! En zo neen, dan is’t voor de mensen van’t jaar onder ons goed. (Mocht ik zo goed detailkes in den boek kunnen onthouden, als dat ‘k examenvragen kan onthouden, zou ‘k geweldig intelligent zijn, maar helaas! In ieder geval immens veel succes er nog mee! Als er mensen raad hebben voor die vieze vuile reumato, of ons klein kabouterke dat zich thuis voelt tussen de preparaatjes… laat maar komen! Veel groeten, en wie weet tot hoors! Liefs,
Olleke*
Oh ja, ps: steekt vooral uwen tijd ni in die plaatjes te bekijken!!!!! Lezen is de boodschap!

Anonymous

23-06-2006 20:50:07

Olivia, ge zijt een schatteken!

Anonymous

27-06-2006 11:10:03

deze stonden nog bij het forum van vorig jaar...
succes ermee. 5 foto's (gaande v sappig tot droog)

2. welk progesteron heeft anti-mineralocortic werking?
3. welk progesteron heeft anti-androgene werking?
4. n hoop over percentages, bende miereneukers
5. wat treedt op bij velamenteuze navelstreng? (exsanguinatie rond partus, placentaloslating, etc)
6. hoofdprincipes v behandeling epith-carc v ovaria? (heelkund + hormoon, HK + chemo, etc)
7. ge snijdt bij vrouw vruchtvliezen in en ze gaat in shock, wa is oorz? (epilepsie, vruchtwaterembool, etc)
8. jongen op eerste rij ligt wenend op examenblad, wat is zijn probleem?
9. onvolledige abortus, wat is verwikkeling? (verbruikerscoagulopathie, etc)
10. vrouw heeft 7 dagen na bevalling nog bloederig lochiaal verlies, normaal?
11. wertheim-meigs, wat allemaal wegnemen?
12. risico bij ovariële stimulatie bij IVF? (overstimulatie)
13. een koe eet 20 gram gras, hoeveel schapen staan er in de wei?
14. welke kiem veroorzaakt het meest PID?
15. wanneer menopauze? (47, 51, etc)
16. na uitstrijkje wanneer patiënt laten terugkomen? (verschillende vragen erover...en "tss 3 en 6 maand" wordt hier opgesplitst in 3 en 6 maand, de beerputwormen )
17. alfa-FP, enkel beweringen erover (komt meer vr in vruchtwater dan in foetaal bloed, komt vr in materneel bloed bij Down etc)
18. early pregnancy factor, wat? (antigen op zwangersch-predictor, is eigenlijk HCG, eerste hormoon dat wijst op bevruchting, etc)
19. na toediening v Fe aan zwanger, plots verlichting v last. waarom? (dr dat enzymes Fe krijgen, dr constipatie, dr verhoogde RBC-aanmaak? etc)
20. HIV zwangere, wat doen? (geen invasieve onderzoeken, sectio als virale load negatief, etc)
21. CMV bij zwangere, van wie heeft ze het meest te vrezen? (bloedtransfusie, moeder, kind, buitenechtelijke relatie, etc)
22. welke behandeling past het best bij urge-incontinentie?
23. waarom zit die dikke vanvoor nr mij te lachen?
24. hoelang subfertiliteit vooraleer stappen ondernemen? (6m, 12m, 18m, etc)
25. vrouw, 10-tal weken overtijd, cervix wreed nr voor en heeft mictie-problemen. oorzaak?
26. acetylsalicylzuur blokkeert...(hey, een punt!!!)
27. bij hoeveel procent v vrouwen wordt myoom ontdekt? (shit, punt weer kwijt)
28. CIN I, welke therapie? of geen?
29. vrouw in 3e trimester ongerust want voelt minder kindbewegingen. wat doen? (echo, onderzoek na koolhydraatrijke maaltijd, sectio, etc)
30. welke ligging heeft weinig kans op vaginale geboorte?
31. welke meest frequente ligging?
32. 2 nonnen in een mijn...de één tegen de ander "de mijn stinkt", ander "de mijn ook"
33. welk middel in theorie meest specifiek om arbeid tegen te gaan? (doppen stond er ni bij, t was dus gokken)
34. meest frequente bijwerking van OAC? (intermenstrueel bloedverlies, verandering libido, gewichtstoename, etc)
35. wat meest frequente oorzaak van amenorree bij jonge meisjes? (Dutroux: "menstrueren meisjes?")
36. ernstige pre-eclampsie. wat heeft dit tot gevolgen? (enkel bij 1e zwangerschap, verhoogde kans bij volgende zwangerschap, etc)
37. hoe asymptomatische bacteriurie vaststellen? (pollakisurie & dysurie, bij routine onderzoek, etc)
38. op welke leeftijd piekbotmassa? (vroege adolescentie, 40-50jaar, etc)
39. paar beweringen over Tamoxifen (verhoogd risico op osteoporose, etc)
40. welke kiem meeste infecties bij diabetes? (candida etc)
41. borstcarc T2NO, hoe opvolgen? (gewoon klinisch onderzoek, om 6maand KO én mammografie, etc)
42. borstcarc, welke onderzoekingen pre-operatief? (CT thorax abdomen, Rx thorax botscan echo lever, etc)
43. welk geneesmiddel geeft het beste hypo-oestrogenemie? (GnRHa, GnRHant, aromatase-inh)
44. welke factoren bevorderen oxygenatie van foetus? (linksverschuiving curve, waterstofionen, etc)
45. behandeling blaasontsteking 3e trimester?
46. asymmetrische IUGR: hoe aantonen? (femurlengte, bipariëtale diameter, romplengte etc)
47. paar beweringen over Rhogam: bemoeilijkt actieve immunisatie? geeft bij moeder positieve directe Coombs?
48. zwangerschap is af te raden bij? ASD, Eisenmenger, etc
49. solitair intraductaal papilloom, tepelvocht? zo ja, welk? (geen, bloederig, melk-achtig, uit verschillende poriën)
50. met echo kan je in eerste trimester: grove afwijkingen zien, meerlingen, ectopische zwangersch uitsluiten etc
51. bij hypertensie tijdens zwangerschap: zou je ASA moeten combineren met vitamine-supplementen? hypertensie vooraf behandelen?
52. bij pre-eclampsie: verlaagd aldosteron? hypothyroïdie? etc
53. vraag over Mg-sulfaat en stuipen
54. matig tot ernstige endometriose: therapie? (hormonaal, heelkunde)
55. beste contraceptiemiddel tegen overmatig bloedverlies?
56. mogelijk neveneffect van epidurale? waterintox, hypotensie etc
57. vrouw v rond de 40j borstkanker gehad, welke contraceptie? (POP, IUCD, nuvaring, pleister, prikpil)
58. wat is de juiste volgorde? (progesteron->androgenen->oestrogenen etc)
59. welk vd volgende hormonen wordt vr 90% geproduceerd in bijnier?
60. wat is belangrijkste androgeen v ovarium?

Algemene raadgevingen: leer percentages. probeer het type-voorbeeld v elk medicijn te onthouden. d'hooghe z'n slides op toledo zijn voldoende, maar minimaliseert hier ni nog verder op. per juist antwoord krijgt ge 1 punt, vr een blanco 0 en vr n fout -0,25. 80 vragen, lijkt veel ma ge hebt meer dan tijd genoeg. Prof loopt een tijdje rond en mits zielig kijken/puur charisma komt hij wel even langs. Nuttige tip v Evert:"als ge een antwoord ni direct weet, probeer dan minstens 1 vd 5 uit te sluiten en gok dan...dan is t de moeite". voor de rest: ik heb genoeg punten in die aula laten liggen om onder iedereen hier te verdelen

alvast meer succes!!!