examenvraagjes

Live forum: /viewtopic.php?t=9723

Liefje

06-06-2007 22:19:54

1) De laatste 10 jaar is de obstetrie in BelgiŽ gekenmerkt door ... (a: stijging in epidurales, b) stabilisatie van het aantal keizersneden, c) lagere leeftijd bij bevalling)
-> c alvast niet... ik denkt a
2) Meest frequente bijwerking van orale anticoagulantie is ... (a) intermenstrueel bloedverlies, b) verandering van het libido, c) gewichtstoename)
-> ik twijfel tussen b en c ...
3) zwangerschap is af te raden bij ... (a) ASD, b) Eisenmenger, ...)
4) Vrouw van rond de 40 die borstkanker heeft gehad, welke contraceptie ? (a) POP, b) IUCD, c) nuvaring, d) pleister, e) prikpil)
-> ik denk zeker nie a of e (want a voor na de bevalling en e voor in arme landen), ik meen te moeten gaan voor nuvaring maar ik heb hiervoor geen gefundeerd betoog

Visies, commentaren, betogen,... ?

Anteke

06-06-2007 22:52:48

Obstetrie in BelgiŽ is gekenmerkt door optie y) achterlijke cursussen. Als dat er niet bij staat weet ik het antwoord niet, maar als pure gok ga ik voor a) epidurales.

Grootste nevenwerking OAC is volgens mij doorbraakbloeding (=intermenstrueel bloedverlies) dus geen b en c volgens mij, sorry :wink:
-> Zie hiervoor Verhaeghe p197: "Doorbraakbloedingen zijn een frequent en hinderlijk probleem", pg201: "De grote meerderheid ondervindt geen gewichtstoename" en nogmaals pg201: "Seksuele respons verandert niet bij de grote meerderheid, maar verbetert of verslechtert bij een klein percentage."

Zwangerschap heel sterk af te raden bij Eisenmenger (staat zowel bij Spitz ergens vanachter in de cursus, als bij Verhaeghe bij de indicaties voor sterilisatie!!)

En bij die borstkanker, k weet niet, zie niet direct contra-indicatie voor IUCD dus ik zou geneigd zijn dat te nemen...

Anne|ies

06-06-2007 23:24:43


2) Meest frequente bijwerking van orale anticoagulantie is ..?


verhoogde bloedingsneiging? :P

Nadine

07-06-2007 06:13:41

1) zeker epidurale sttat gewoon letterlijk in de cursus die zin
4) ik zou gaan voor IUCD nuvaring gaat ook nie he daar zitten ook oestrogenen op en damag toch nie he ?

Anonymous

07-06-2007 07:18:49

ivm met borstkanker en 40 jaar
ik zou gaan voor een POP staat trouwens letterlijk in cursus.
vrouw boven 40 heeft een verminderde vruchrbaarheid dus ge moet niet zo'n super effectief contraceptie aanraden

Nadine

07-06-2007 07:26:15

jaja idd boven 40 jaar POP ..... ge vergeet 1 zinneke en ge hebt al een vraag fout se man man man

Igorrio

07-06-2007 07:48:33

Wat is de link tussen borstkanker en een verminderde vruchtbaarheid?

tinehuyghe

07-06-2007 07:57:55

geen? de link is tussen vrouw boven 40 en verminderde vruchtbaarheid dacht ik! (vandaar dat al die carrierevrouwen die eerst duizend jaar stomme cursussen gestudeerd hebben, en dan duizend jaar carriere gemaakt hebben, plots vergeten zijn dat ze nog kinderen moeten maken ook, dat da nie meer spontaan gaat en dat ze dan ivfjes en zo nodig hebben, en dat het aantal medisch begeleid verkregen zwangerschappen zo stijgt)

Anteke

07-06-2007 08:30:59

En wat is een argument contra IUCD??

Nadine

07-06-2007 08:35:46

er is er geen contra dacht ik zo

maar anagezien er in de cursus staat >40 j pop .... misschien willen ze dat dan wel weten ...

s0170693

07-06-2007 13:04:30

Ben es gaan zoeken in wat boeken en heb dit gevonden voor het mammacarcinoom:

Aangezien mammacarcinoom een hormoongevoelige tumor is, wordt elke vorm van hormonale contraceptie afgeraden ( categorie 4 = het gezondheidsrisico van de methode is niet acceptabel ). Na een recidiefvrije periode van 5 jaar na behandeling van het mammacarcinoom kan gekozen worden voor hormonale contraceptie onder strikt medische controle indien andere vormen van anticonceptie te veel bezwaren oproepen.
Koperhoudende spiraaltjes kunnen bij iedere afwijking van de borsten zonder bezwaar worden ingebracht.

voila :)