alfa foetoproteine

Live forum: /viewtopic.php?t=9977

Anonymous

09-06-2007 19:06:27

De aanwezigheid van abnormaal grote hoeveelheden alfa-foetoprote´ne (eiwitten in het embryo) in het vruchtwater of in het bloed van de moeder kan duiden op de aanwezigheid van neuraalbuisdefecten. Alfa-foetoprote´ne is een substantie die altijd in het bloed van de foetus aanwezig is. Gedurende de eerste zwangerschapsmaand wordt de substantie in de dooierzak rond het embryo gevormd, maar als de vrucht zich ver genoeg heeft ontwikkeld, wordt dit eiwit in steeds grotere mate door de lever van de foetus geproduceerd.

Na dertien weken is het maximum aan alfa-foetoprote´ne bereikt en begint de hoeveelheid af te nemen. Na de geboorte verdwijnt alfa-foetoprote´ne snel uit het bloed van de baby en komt er een andere eiwitstof voor in de plaats, die het belangrijkste prote´ne is dat in het menselijk bloed wordt aangetroffen: albumine.
Aangezien alfa-foetoprote´ne uitsluitend door de vrucht wordt gevormd duidt de aanwezigheid in het moederlijk bloed altijd op een zwangerschap.

Een zeker alfa-foetoprote´negehalte is een teken van een normale ontwikkeling van de vrucht. Maar als de hoeveelheid alfa-foetoprote´ne abnormaal groot wordt kunnen er verschillende oorzaken zijn, zoals de aanwezigheid van meer dan ÚÚn foetus, een dreigende miskraam, of een neuraalbuisafwijking. Dit hoge alfa-foetoprote´negehalte is in het laatste geval een gevolg van het feit dat er vocht uit de hersenen of het ruggenmerg (cerebrospinaal vocht) weglekt naar het vruchtwater.