Examenvragen Ademhaling en nier 2de zit

Live forum: /viewtopic.php?t=11228

michiel_one

20-08-2007 20:29:22

Missiaen
 1. Bespreek de meting van de GFR aan de hand van de creatine klaring
  Bespreek......
  Bespreek de uretro-renale reflex
 1. Bespreek de localisatie van de luchtwegweerstand
  Bespreek de invloed van zuurstof op de ademhaling
  Bespreek.....
 1. Werkzittingsvraag; kwam letterlijk uit de oefeningen
 1. Figuur, de grafiek van de creatinine plasmaconcentratie die pas strek verhoogd is als de GFR al heel sterk gedaald is.


Sciot
 1. Bespreek de alveolen
  Geef een schets van de bloedstroom van de a. renalis tot de v. renalis
 1. figuur, dwarsdoorsnede doorheen een glomerulus, lus van Henle, Tubulus contortus, verzamelbuis, en de verzamelbuis bespreken.


Diegende die de rest kan aanvullen....