Examenvragen Metabolisme 2de zit.

Live forum: /viewtopic.php?t=11252

michiel_one

31-08-2007 17:09:56

Stalmans
  1. Hexose monofosfaatshunt of pentosefosfaatcyclus
    1. -Geef een algemeen overzicht van dit metabole pad
    1. -Waartoe dient het?
    1. -Schrijf de reacties die tussenkomen in de onomkeerbare omzetting van Glucose-6-fosfaat in pentosefosfaat
  1. Hoe wordt bij vasten vermeden dat de aminozuren die afgebroken worden tot pyruvaat (Ala, Ser, Cys, Gly, Trp) in de kern verloren gaan als acetyl-CoA


Waelkens
  1. Geef de algemene kenmerken van detoxificatiereacties
  1. Bespreek vitamine E

brrp

31-08-2007 17:17:13

die hexose monofosfaatshunt is echt wel zijn lievelingsvraag precies :p

Hoe ist trouwens al gegaan bij u? kheb gehoord da ge er redelijk wa had... ?
Nog veel succes in elk geval!

michiel_one

31-08-2007 17:49:51

4 examens, nog 2 te gaan. Ik ziet het voorlopig nog zitten. :roll:

Jasper

31-08-2007 20:26:58

Stalmans:
1.Toon aan hoe lioplyse bij vasten opgestart wordt.
Bespreek met vorming van cAMP (structuur kunnen tekenen).

2.Geef de 3 Ketonlichamen - Hoe worden deze gebruikt voor energielevering (synthese, transport en afbraak). Teken alle stappen (reacties). - Hoe zorgt de beschikbaarheid van ketonlichamen bij lange tijd vasten, voor een verminderde proteïnenafbraak?

Waelkens:
1. Bespreek POMC.
2. Bespreek afbraak van fenylalanine naar furamaat. Bespreek ook relevante pathelogie(-en).