Examenvragen Ademhaling & Nier 2008

Live forum: /viewtopic.php?t=15735

ForzaJuve

13-06-2008 17:06:11

Mijn vragen vandaag:

Missiaen:
1. Regeling van K-secretie door kaliŽmie
2. Reabsorptie thv distale tubulus
3. Wat bepaalt de alveolaire P_CO2
4. Drie functies van surfactant
5. Oef 3 uit WZ Nier (% geŽxcreteerd Na)
6. Figuur over FEV1 en FVC
7. Grafiek van BP-verloop gegeven, zeggen wat er met de GFR gebeurt
(t=0: BP=90 -- t=30: BP=180 -- t=75: BP=90)

Sciot
8. Intra- vs extraglomerulaire mesangiale cellen
9. Welke spieren spelen een rol bij de fonatie + bezenuwing daarvan
10. Histologische coupe van de niercortex, dwars doorgesneden (benoemen en wat uitleg bij geven)

michiel_one

13-06-2008 17:55:38

 1. 1. Bespreek de transportfuntie in de dikke opstijgende tak van de lus van Henle
 1. 2. Hoe wordt Kalium verdeeld tussen het intracellulair en extracellulair compartiment.
 1. 3. Bespreek de bepaling van de FRC met de volgende technieken
  1. - lichaamsplethsmografie
  1. - Heliumverdunningstechniek
 1. 4. Welke 3 factoren beÔnvloeden de weerstand van de pulmonale circulatie
 1. 5. Hoe verandert het intra- en extracellulaire volume en de intra- en extracellulaire toniciteit bij:
  1. - drinken van zuiver water
  1. - inname van NaCl
  1. - stijging van de ureumconcentratie
 1. 6. Een patiŽnt krijgt sinds 6 maanden een dagelijks DOCA, een aldosterone analoog. Op dag 4 van de tekening wordt de behandeling gestopt. Teken wat er gebeurt met het gewicht en de renale Natrium excretie tussen dag 4 en 12 en leg uit.(dit is het omgekeerde van figuur 24 in de cursus)
 1. 7. Leg volgende figuur uit.(figuur 35 in de cursus, End-inspiration en Forced expiration)
 1. 8. Bespreek het verloop en de bouw van de ureter. Wat zijn de bijzondere eigenschappen van het bekledend epitheel.
 1. 9. Bespreek de bouw en de functie van de pleura.
 1. 10. Tekening. Leg uit aan de hand van een ruwe schets, verklaar nummers of letters op de tekening en beantwoord eventuele vragen. Het was een doorsnede van longweefsel, meer bepaald ergens van het geleidingsstelsel (kraakbeen, bloedvat en respiratior epitheel)

de Jean

13-06-2008 18:58:38

Mijn vragen vandaag:

Missiaen:
1. Regeling van K-secretie door kaliŽmie
2. Reabsorptie thv distale tubulus
3. Wat bepaalt de alveolaire P_CO2
4. Drie functies van surfactant
5. Oef 3 uit WZ Nier (% geŽxcreteerd Na)
6. Figuur over FEV1 en FVC
7. Grafiek van BP-verloop gegeven, zeggen wat er met de GFR gebeurt
(t=0: BP=90 -- t=30: BP=180 -- t=75: BP=90)

Sciot
8. Intra- vs extraglomerulaire mesangiale cellen
9. Welke spieren spelen een rol bij de fonatie + bezenuwing daarvan
10. Histologische coupe van de niercortex, dwars doorgesneden (benoemen en wat uitleg bij geven)


vraag 6 is spirometrische meting van FEV1 en FVC, gewoon uitleggen welk soort test het was en toelichten

vraag 7 was synthesevraag: GFR tekenen als de bloeddruk 45" met 90mmHg stijgt. ik heb gezegd gedurende 15" is GFR ook verdubbeld (want BD maal 2 is ook RBD maal 2) maar na 15" treedt autoregulatie op, dus daalt weer tot gewone


de vragen komen dus grotendeels letterlijk uit de vorige jaren + letterlijk (zelfs gegevens en al) uit de WZ. preparaatje kwam niet uit de werkzitting denk ik, maar twas (volgens mij) een ureterke.. wel zwaar gegokt.. :lol:

else

17-06-2008 10:44:50

missiaen:
- Na+ in verzamelbuisjes
- regeling K+ door urinedebiet
- CO2 transport door bloed
- lokalisatie van luchtwegweerstand
- fig van creatinine
- wz, laatste vraag voorkant blad nier, met al die berekeningen
- ventilatie/perfusie in ruimte

sciot:
- bloeddiffusiebarrierpreparaat
- de 2 typen alveolaire epitheelcellen
- verloop van a renalis tot v renalis

whaaaahh

17-06-2008 12:28:48

Missiaen
- K+ en H+ secretie thv verzamelbuizen
- Regeling K+ bij metabole zuur-base stoornissen
- DOCA-grafiek (uitleggen)
- Beinvloeding luchtwegweerstand
- Waarom alveolaire PO2 en PCO2 verschillen tussen top en basis long
- Kindje met gaatje in septum hart -> waarom is PO2 60mm Hg in Aorta en niet 90mm Hg zoals bij gezonde pasgeboren kinderen?
- WZ: Heliumverdunningstechniek

Sciot
- Podocyt
- Sinus Maxillaris
- Foto??

solid_snake_nr1

17-06-2008 12:39:25

missiaen:
- Na+ in verzamelbuisjes
- regeling K+ door urinedebiet
- CO2 transport door bloed
- lokalisatie van luchtwegweerstand
- fig van creatinine
- wz, laatste vraag voorkant blad nier, met al die berekeningen
- ventilatie/perfusie in ruimte

sciot:
- bloeddiffusiebarrierpreparaat
- de 2 typen alveolaire epitheelcellen
- verloop van a renalis tot v renalis

ik had knaldezelfde vrage

alleen de foto was anders, ma vraag me niet wat het was (podocyt?)