Examenvragen Spijsvertering en Voeding 2010

Live forum: /viewtopic.php?t=20842

sarahbol

09-06-2010 12:55:01

Van woensdag 9 juni (voormiddag).

Mebis, schriftelijke vraagjes:
1. Welke ruimten bevinden zich tussen het leverparenchym en welke cellen zitten er in?
2. Bevloeiing thoracale slokdarm, vertrekkende vanaf LV.
3. Geef van craniaal naar caudaal de verschillende delen van de dikke darm tussen de 2 sfincters.
4. Geef de drie lagen van de tunica muscularis + waaruit bestaan deze lagen meestal?
5. Welke holtes begrensd het palatum durum en waaruit bestaat de mucosale bekleding?
6. Weet ik niet meer
7. Weet ik niet meer

Mebis, mondeling:
1. Ik had tekeningen van de maag. Bespreek anatomie en het spierweefsel.
2. Teken een longitudinale doorsnede van jejenum waarop je de verschillende weefsellagen kan zien. Teken mucosa van jejenum tot op celniveau.

Himpens:
1. Waarom neemt de druk in de proximale maag niet sterk toe bij voedselinname?
2. Wat is de rol van amylase in de vertering en waar wordt het gemaakt?

Hiele:
Vraag 19 en 24


Je krijgt 20 minuten voor de schriftelijke vragen van Mebis. Na een uur begint hij aan het mondeling.

Veel succes!

Strike

10-06-2010 09:25:48

Mebis schriftelijk:

Welke 3 uitwendige structuren zeggen je dat je te maken hebt met een colon segment ?
Noem twee duidelijke segmenten van het GI stelsel die bekleed zijn met een adventitia en twee met een serosa !
Uit welke weefsels en weefsellagen bestaan de plooien van Kerckring ?
...

Mebis mondeling:

Bespreek de anatomie en de arteriŽle bevloeiing van de oesophagus
Teken en bespreek het colon sigmoideum, ook mucosa helemaal uitleggen en structuur functie relatie geven, alles dus.

]Himpens:

Hoe wordt de maagzuursecretie geÔnhibeerd ?
Bespreek de motiliteit van de LOS in rust en tijdens de slikbeweging.

Hiele:

Bij de voedselcosumptiepeiling van 2004 was het percentage calorieŽn dat onder de vorm van eiwitten werd ingenomen (gemiddeld) 16%.
Plaats dit in perspectief ten opzichte van de aanbevelingen voor de inname van macronutriŽnten.
Wat zijn in het algemeen de oorzaken van ijzergebrek?
Aan welk type oorzaak moet gedacht worden bij gecombineerd tekort aan ijzer en foliumzuur?

Kirisai

11-06-2010 16:25:21

Mebis:
1) bespreek spiermantel en anatomie van de maag (geen histologische details)
2) teken doorsnede door colon ascendens en diens relatie met omgevend weefsel (dus eigenlijk gwn waar serosa ligt). Bespreek de weefsellagen. Geef mucosa weer tot op cellulair niveau en leg verband tussen structuur en functie.

Himpens:
1)Wordt alle voedsel ongeacht samenstelling even snel uit de maag geledigd (of zoiets)
2) bespreek samenstelling van pancreassap

Hiele:
1)bespreek voedingsdriehoek
2)aanradingen op gebied van voeding aan iemand die kanker wilt vermijden

en dan nog een hoop kleinere, eenvoudige vraagskes van Mebis

Geen reden tot paniek dus!

Anonymous

12-06-2010 15:35:10

en wat hebben jullie geantwoord bij die vraag van fysiologie over ontlediging? Want ongeacht de inhoud, moest je dan schrijven over mengen en malen, of de ontlediging zelf besprekn met IMMC enzo?
Ik had verder nog een vraag over macroscopie dikke darm en micro van midthoracale slokdarm. Mebis was vriendelijk maar zijn bijvrage beetje vergezocht zoals ' wrm zegje soms is de appendix met serosa bekleed" ( ja omda da in u cursus staat e :d ) ma t juiste antwoordwas dus blijkbaar dat de helft van de mense hun appendix achter caecum lag en dus met adventitia enkel vooraan enz..kreeg ook als practische vraag' iets over de dunne darm,terwijl da niets te maken had met mijn hoofdvraag'
Maar dus over algemeen goed te doen

Kirisai

12-06-2010 16:08:29

ik heb geantwoord dat isotone oplossing het snelst ontledigen en hyper-/hypo-osmothische oplossingen trager, maar ook nog steeds via exponentiele afname en direct
vaste voeding ontledigt pas na een latentietijd en volgens een trager, min of meer lineair verloop.
Onverteerbaar, groot materiaal blijft in de maag tot interdigestief een IMMC optreedt voor ontlediging ervan.
In het duodenum zijn er receptoren voor chemische consistentie: AZ&peptiden, VZ, pH (en ook osmolariteit) worden er geregistreerd en aan de hand daarvan wordt de maagmotiliteit en dus ook de ontlediging gemoduleerd.

SarahVR

16-06-2010 13:19:04

16 juni voormiddag:

Mebis:
-Tekening colon
-Doorsnede van de maagFUNDUS, ook met relatie van peritoneum.
Histologie met verschillende cellen in de fundus.

Bij die doorsnede moet je dus opletten, wij hebben in de les alleen doorsnede van corpus getekend, je moet bij de fundus bijvoorbeeld de sling fibers weglaten, en er is geen omentum minus, etc..;) en dat kan je dus ook krijgen van de pylorus of cardia, hoorde ik bij een aantal anderen.
Hij stelt sowieso bijvragen, graag klinische vragen had ik de indruk:p die niet in de cursus staan, je moet het vaak zelf bedenken (zat vrij veel vooraan dus hoorde veel van wat hij vroeg, was bij iedereen wel iets klinisch) maar dat is dus ook geen ramp als dat niet lukt denk ik! Hij laat je eerst gewoon zelf vertellen, blijf vooral praten en alles zeggen wat je hebt opgeschreven (hij bekijkt het achteraf niet), hij zal je wel onderbreken als hij het niet wil horen;)

Mebis:
5-6 kleine vraagjes, weet ik niet goed meer.. maar waren echt niet moeilijk!
-Spieren die deels bij het palatum molle horen
-bevloeiing cervicale slokdarm vanaf de linkerventrikel
-waaruit bestaat mucosa (ik dacht, is dit een strikvraag...:p)
-kenmerk voor jejunum (Kerckring)
-histologisch kenmerk colon (prim en sec klierbuizen)

Himpens:
-Hoe worden onverteerde resten uit de maag verwijderd?
-Hoe beschermt de maag zichzelf tegen het zuur?

Hiele:
-de vraag van waarom fysische activiteit positief is
-de vraag over Vit D

rossen.izzy

17-06-2010 14:08:19

Spijsvertering Donderdag 17 juli 2010 13.00u

Kleine vraagjes Mebis:
- Geef twee segmenten in het spijsverteringskanaal die bedekt zijn met serosa en twee die bedekt zijn met adventitia.
- Geef drie uitwendige kenmerken waaraan je een colon herkent.
- Welke structuren lopen door een portaveld?
- Drainage van curvatura major vanaf LA
- Hoe herken je histologisch een verticale doorsnede van een tong?
- Uit welke lagen bestaat een plooi van Kerckring?

Mijn hoofdvragen Mebis:
- Bespreek cavum oris.
- Teken een dwarse doorsnede van het colon sigmoideum. Teken duidelijk de opeenvolgende lagen en maak duidelijk met welke structuren hij in verbinding staat. Teken de mucosa tot op cellulair niveau.

Himpens:
- Bespreek de functies van de iliocaecale junctie.
- Welke functies heeft CCK in de spijsvertering?

Hielen:
- ADH
- Die vraag van die man met zijn vrouw die altijd aan zijne kop zit te zagen dat hij te veel koffie drinkt ;-).

Enjoy!

lucaswauters

17-06-2010 20:01:59

donderdag 17 juli voormiddag:

Schriftelijk Mebis:
1. Welke ruimten bevinden zich tussen het leverparenchym en welke cellen zitten er in?
2. Bevloeiing abdominale slokdarm, vertrekkende vanaf LV.
3. Geef van craniaal naar caudaal de verschillende delen van de dikke darm tussen de 2 sfincters.
4. Geef de drie lagen van de tunica muscularis + waaruit bestaan deze lagen meestal?
5. Welke holtes begrensd het palatum durum en waaruit bestaat de mucosale bekleding?
6. cellen in mucosa maag en hun functie

Himpens:
-rol van dunne darm in maagevacuatie
-rol van galblaas en evacuatie ervan

Hiele:
-genetische invloed obesitas
-deficienties vit B12 en verschil met foliumzuur