Examenvragen Ademhaling en Nier

Live forum: /viewtopic.php?t=5230

Stefanie

12-06-2006 09:40:58

Hallo,

Hier dan mijn vragen.

Missiaen
1. Bespreek Glucose transport in de nier
2. Verklaar het verschil in alveolaire CO2 en O2 spanningen
3. Wat gebeurt er met ICV/ECV/osmolariteit als je
- NaCl toevoegt
- zuiver water toevoegt

figuur: grafiek luchtwegweerstand
bijvraag: Waarom is de hyperventilatie op grote hoogte pas effectief na
6-12u

Sciot
1. Bespreek de filtratiebarrière thv glomerulus
2. EM foto van alveolair parenchym

Ziezo, nog allemaal veel succes!

Kaartje

12-06-2006 15:26:31

Verklaar het verschil in alveolaire gasspanningen, wat wordt daar mee bedoeld? Is dat met die inhomogene ventilatie-perfusie, en de uitleg wat er gebeurt als V/Q = 0 of V/Q = oneindig (kortom, puntje D van hoofdstuk V)? Of zit ik nu heel verkeerd?

T |\/|

13-06-2006 12:57:56

Missiaen:
Wat is het mechanisme van de verhoogde H+ secretie bij acute metabole acidose?
De elastische eigenschappen van de thoraxwand.
WZ: eerste vraag van de WZ van long, letterlijk hetzelfde en poepsimpel
grafiek: CO2 dissociatiecurve
bijvraag: regionale verschillen in de perfusie van de long

Sciot:
Bespreek Alveool
Een foto van de cortex van de nier, ver uitgezoomd, ge kon TCI en TCII niet onderscheiden.

Tof examen, Missiaen is nog ne coole gast.

Anonymous

13-06-2006 13:02:42

Gegroet,
mijn vragen van missiaen staan hierboven.
mijn bijvraag was: Bij ECV expansie daalt de reabsorptie in de lus van henle ... leg het mechanisme uit

vragen van sciot :
foto van alveolair parenchym en een bronchiool en arteriool
bespreek het tubulair transport van de nefronen.

Veel succes!

Andromeda

13-06-2006 14:09:24

examenvragen van Georgina (geen idee hoe ik individuele posts kan verplaatsen, vandaar dus ff copy-paste uit het A&N-forum :wink: )

Missiaen:
1) Bespreek de reabsorptie van water in de proximale tubulus en in de dalende tak van de lus van Henle.
2) Leg de regionale en lokale verschillen in perfusie in de long uit.
3) 1e vraag van werkzitting ademhaling over de verschillende stappen waarin PO2 daalt.
Figuuur: aldosterone escape fenomeen
Bijvraag: kies nummer uit lijst; bij mij: Geef de pathologie van surfactant.

Sciot:
1) Bespreek het tubulair systeem van het nefron.
2) EM foto van een zebracel (alveolaire epitheelcel type 2).

Bij mij las hij eerst zijn vragen en hij vraagt niks bij tenzij er iets ontbreekt of fout is. Dan moest ik de figuur bespreken en dan terwijl hij Sciot zijn vragen las, moest ge de bijvraag voorbereiden.

Anonymous

13-06-2006 16:29:29

missiaen :
absorptie van cl in proximale tubulus en verzamelbuisjes
leg de O2afgave van de longen aan het bloed uit op zeeniveau en grote hoogte
bijvragen : grafiek van ventilatie bij inspanningen (laatste hoofdstuk)
de verschillen tussen centrale en perifere chemoreceptoren

sciot : preparaat van de ureter
functie en bouw van het pleura

Kaartje

14-06-2006 09:09:29

Missiaen:

Bespreek de Na reabsorptie in de verzamelbuizen (mechanisme, regeling, diuretica)
Hoe wordt CO2 in het bloed getransporteerd? Bespreek de CO2 dissociatiecurve
WZ Nier: vraag over percentage Na excretie in de nier
Grafiek: debiet-volume curve
Bijvraag: waarom is fosfaat een titreerbaar zuur?
Extra vraag bij bijvraag: is melkzuur ook een titreerbaar zuur?

Sciot:

- foto van niercortex (lage vergroting)
- hoe wordt de lucht in de tractus respiratorius gezuiverd?

Goed examen, Missiaen is zeer vriendelijk, stelt geen bijvragen als alles duidelijk is! Veel succes nog!!

peaz

14-06-2006 09:37:42

missiaen idem
bijvraag p38-39
tub-glom feedback; uretero dissociatiecurve

sciot
medulla streping
foto v bronchiool

ine

14-06-2006 12:05:54

exact hetzelfde als Kaartje voor missiaen. ook de bijvraag.

voor sciot:

-foto van terminale bronchiool.
-bespreek het tubulair systeem van een nefron.

veel succes iedereen!

Anonymous

14-06-2006 13:24:46

Bij mij:

vragen Missiaen dezelfde als hier boven
bijvraag: ECV stijgt ->NaCl reabsorptie daalt in lus van Henle waarom?
figuur: die curve met het gelijke drukpunt: uitleggen en waarom die vorm?


Sciot: Vergelijk de alveool en de glomerulus (niet simpel vond ik)
preparaat: niercortex, TCI en TCII

Anonymous

14-06-2006 16:20:54

examen missiaen 14/06/06 13.00:

-bespreek wat er met de gfr gebeurt bij mesangiale cellen, rbf en
afferente/efferente arteriool

-regeling van ademhaling op basis van C02

- oef was de 4de van nier.

sciot: leg verloop uit van A. renalis----) V. renalis
en dan weer een of andere onduidelijke prent zoals gewoonlijk e.
veel succes nog
verest

Saar

15-06-2006 07:24:50

missiaen: zie vorige
sciot: bespreek de functies van het gasgeleidingsstelsel en de overeenkomstige structuren

iepsie

15-06-2006 08:16:13

nog van 14/6
Sciot, bespreek morfologische eenheid van de ademhaling
preparaat van niercortex

Anonymous

16-06-2006 14:21:51

sciot: Bespreek het juxtaglomerulair apparaat + foto van de terminale bronchiool

Ben_

16-06-2006 23:33:50

Even ook de jaargenoten helpen:

Missiaen:
- bespreek de reabsorptie van Cl- in de proximale tubulus en het verzamelbuisje
- Hoe wordt O2 uit de lucht in het bloed opgenomen op zeeniveau en op grote hoogte
- vraag uit WZ nier: allemaal gegevens, gevraagd: wat is de ureum secretie

bijvragen:
- grafiek van aanpassing bij inspanning uitleggen
- hoe verandert de druk in de pleuraholte gedurende de inspiratie en expiratie

Sciot:
- definieer het segment, de lobulus en de acinus van de long en verduidelijk met een schematische tekening
- foto van juxtaglomerulair apparaat

Anonymous

17-06-2006 08:21:47

missiaen, zie hoger
bijvraag
die 5 puntjes die K-balans bepalen

sciot:
- bespreek acinus, segment en lobulus van de long
- preparaat van podocyten met vanalles errond

missiaen is en heel heel vriendelijk
en hij zegt de punten
tegen mij vroeg hij of is ze wilde weten
en die vallen echt supergoed mee
succes nog

kristin

19-06-2006 09:57:30

hier de vragen van vandaag:

Missiaen:

- Bespreek intracellulaire en extracellulaire K+
- Hoe komt het dan in de pumonaal circulatie de weerstand lager is dan in de systeemcirc. + beinvloeding
- WZ: zo telkens een paar situaties, moest je zeggen of de ph en de PaCO2 steeg/daalde/ of gelijk bleef

-bijvraag: Haldane effect: Wat en hoe

Sciot:

- Bespreek de renale circulatie beginnend van de A.renalis en eindigend met de V.renalis
-foto: Alveolair parenchym + bronchiool + bloedvat

heel goed te doen en hij is heel vriendelijk!!

Lotte

19-06-2006 12:46:20

vragen van deze morgen: zelfde hoofdvragen dan kristin

bijvraag Missiaen:
hoe komt dat de ademhaling op grote hoogte pas na een tijdje maximaal is?
figuur: zo die tekening bij ademhaling over collabeerbare buizen, met alveolaire en intrapleurale drukken (zo in het stukje debiet-volume)


Sciot:
1) bespreek het nierlichaampje
2) foto van een bronchus (een deel van de wand)

héél tof examen. Missiaen is ne coole kerel :D

Anonymous

19-06-2006 13:10:16

zelfde als hiervoor

bijvragen Missiaen:

de grafiek: dynamische compressie van luchtwegen uitleggen
leg uit hoe de zuurstofspanning daalt van 160 tot 3 in de mitochondrien

(je mag je bijvraag (niet de grafiek) voorbereiden terwijl hij sciot leest dus dat is echt te doen)


succes!

solleke

19-06-2006 14:14:25

missaen:
bespreek detectie van ECV
-hoge druk recept
lage druk receptore
juxtaglomerulair apparaat

Bespreek dode ruimte
-anatomisch
-alveolair
-fysiologisch

Wz. vraag met zo die gast die niet meer krachtig kan uitademen

grafiek: inspannings verandering
bijvraag: waarom daalt urinaire pH urine binnen 2 uur, na geven van niet-volatiele zuren

sciot:
wat is podocyt en functie

foto alveolair parenchym met septa erop

oepsie

19-06-2006 15:38:01

missiaen: zelfde als hier boven:
bijvraag: hoe stimuleert aldosteron de K secretie

sciot:
leg verloop uit van a.renalis tot v.renalis
fotoke van de wand van een bronchus vermoed ik (missiaen heeft er niks over gezegd)

Anonymous

20-06-2006 16:59:28

Missiaen:
1 mictie reflex & regeling
2 diffusiecapaciteit van long en bepaling ervan in de kliniek

bijvragen:
- grafiek met CO2 titratiecurve: uitleggen wat dat is, en de 4 pathologien opnoemen en welke richting die uitgang (resp alkalose etc)
- pathologie bij surfactant

Sciot:
bespreek pleura: opbouw en functie
plaatje van cortex van de nier, aanwijzen wat wat is en missiaen vroeg nog een corticale en distale tubulus aan te wijzen...

succes ermee

Ruth

21-06-2006 09:28:48

Sciot:

- Bespreek de zuivering van de respiratoire tractus. (jawadde :? )
- foto van een terminale bronchiool

Missiaen:

- Bespreek de regeling van de K-secretie door de pH en de anionen
- Bespreek de alveolaire en intrapleurale druk bij de ademhaling
- van de WZ dat tabelleke waar je moet aangeven of pH en pACO2 stijgen of dalen

figuur: grafiek van de luchtwegweerstand

bijvraag: voorbeelden van hypoxische pulmonale vasoconstrictie

eifos

21-06-2006 17:16:51

Woensdag 21juni, NM:

Sciot:
1) juxtaglomerulair apparaat 8)
2) foto van brionchool en pulmonale arterie enzo (hoop ik)

Missiaen:
1) Regeling van de NaCl-excretie thv glomerulus, proximale tubulus en lus van Henle
2) Spieren bij in-en uitademen :D
3) oefing 4 van de WZ nier (enkel PAH-secretie)

fig: debiet-volume-curve
bijvraag: diuretica: klassen en waar ze inwerken

Succes ermee!

Anonymous

22-06-2006 17:32:31

1) titreerbare zuren
2 NH3/NH4+ buffer
3) WZ van de ademhaling met helium

sciot: ureter?:)
Leg uit hoe het epitheel verandert van de neus tot aan de alveool, waarvoor dient dat functioneel?

Valentin

22-06-2006 23:16:12

1) titreerbare zuren
2 NH3/NH4+ buffer

Waren dat nu serieus 2 verschillende vragen bij u? :)
Bij mij was dat samen de eerste vraag en de tweede vraag was :
Waar is de luchtwegenweerstand het grootst en waardoor wordt ze beïnvloed.
Sciot : Ureter: verloop, bouw, functie, bespreek speciale eigenschappen epitheel
foto van alveolen, geen bronchiolen ofzo te zien, enkel alveolen en stuk sacculus alveolus

siggy16

23-06-2006 07:33:51

ja die vragen vielen wel goe mee

voor sciot had ik: surfactant :lol: foto van glomerulaire filtratie barrière :D
bijvraag over ECV regeling bij lus van henle
grafiek over dynamische compressie

ik ben een gelukkig man

succes! :)

Anonymous

23-06-2006 08:55:36

1) titreerbare zuren
2 NH3/NH4+ buffer

Waren dat nu serieus 2 verschillende vragen bij u? :)


Oeps. kwas moe=). die luchtweerstand hadk natuurlijk ook=).
mijn bijvraag was ook nog intrapleurale druk en de grafiek was zo met die intrapleurale druk, en druk in de alveolen bij inademen en erna krachtig uitademen. die 4 tekeningskes

Andromeda

26-06-2006 09:43:46

maandag 26/6, voormiddag:

missiaen:

- regeling van de kalium-secretie door de kaliëmie en het urinedebiet
- debiet-volumecurve bij uitademing
- wat gebeurt er met extra-/intracellulair volume en toniciteit bij verlies van zuiver H2O / verlies van zuiver NaCl
- figuur: PAH excretie/secretie/filtratie, waarvoor PAH gebruikt?
- bijvraag: waarom daalt de NaCl reabsorptie in de lus van Henle als ECV stijgt?

sciot:

- zuivering van de respiratoire tractus
- preparaat (elektronenmicroscoop-foto) van de filtratiebarrière in het nierlichaampje, zo met endotheel, BL, podocyten

stoffel

26-06-2006 16:26:06

bespreek autoregulatie
hoe heeft inspanning invloed op ademhaling?
hoeveelheid natrium gereabsorbeerd berekenen met gegeven

5 versch diuresen + locatie
grafiek waar 4 de generatie hoogste weerstand heeft uitleggen

nierlichaampje bespreken morfologisch
foto van de stembanden en alle delen errond.

En we zijn der ook es vanaf zie :-D

Rie

27-06-2006 22:22:16

Sciot
foto van niermedulla
functie van geleidingsstelsel bij ademhaling

Missiaen
verschillende manieren van voorkomen van CO² + dissociatiecurve
Na reabsorptie in verzamelbuisjes
oefening over nier,net zoals in wz

bijvragen:
-als u ECV stijgt, hoe komt 't dan dat u NaCl reabsorptie daalt
-hoe het komt dat als je snel of langzaam uitademt, dat de grafiek toch samenvalt op het laatste (grafiek gegeven)