Examenvragen ontwikkeling en voortplanting

Live forum: /viewtopic.php?t=5241

ttine

12-06-2006 12:36:12

devriendt :
- amnionholte : ontstaan, functie, evolutie
- link leeftijd ouders en genetische aandoeningen ?

- robertsiaanse tl vs reciproke tl
- neurocutane aandoeningen vs neurocristopathieën
- nog eentje dak vergeten ben
- 2 foto's waarvan ge de oorzaak moest geve ( uit boek )
- en dan nog een lijstje waarbij ge moest zegge welke cellen welke hormonen producere ( alles gegeven )

missiaen :

menstruele cyclus
- cervix
- pml
- temperatuur

moerman:

- prostaat : anatomie en histologie

- corpus perineale
- ureter - a.uterina : onderlinge positie
- begrenzing perineum
- en nog twee andere

zo da zijn ze ongeveer!

veeeel sterkte met dit vak , kzen in ieder geval blij dak er vanaf ben!!

Anonymous

12-06-2006 15:36:25

Ik had bij Missiaen een andere vraag deze morgen:
leg de Na balans, nierfunctie en urinewegen uit bij de zwangere vrouw

(vergeet niet op de achterkant te kijken van het blad met examenvragen van Devriendt..)

succes!

Lotte

12-06-2006 16:44:29

mijn vraag bij missiaen: neuroendocrinologie bij menstruele cyclus: hypothalamo-hypofysaire as en regeling door dopamine, na, opiaten en melatonine.

vraagjes die tine niet meer wist:
de vriendt:
- sclerotoom versus dermatoom
- tekening was annulaire pancreas en dan zo putjes en bultjes thv de hals, zo door defect bij de kieuwbogen enzo.... die tekeningen kwamen volgens mij nie uit de boek dacht ik? maar waarschijnlijk wel uit de slides? allesinds ze zijn herkenbaar!

moerman:
- waar vindt de bevruchting plaats?
- vasectomie? wat, waar ... ?véél succes er nog mee!
tis véél om te leren, maar het examen valt mee!

Dries

13-06-2006 11:43:06

EXAMEN ONT&V 12/6, 14u

Devriendt:
Hoofdvragen:
1) Bespreek ontstaan, functie en verdere ontwikkeling van chorion.
2) Bespreek toepassing en voor/nadelen van volgenden technieken bij het opsporen van mutaties:
- chromosomenonderzoek
- FISH
- DNA- onderzoek
- CGH
Kleine, schriftelijke vraagjes:
1) vreschil tussen neurocristhopathies en neurocutane aandoeningen.
2) Verschil tussen start zwangerschap bij verloskundige en embryoloog.
3) foto van spina bifida en omphalocoel: benoem de aandoening, bespreek en verklaar het ontstaan
4) 5 abstracts en 13 mogelijke types van onderzoek, en dan alles juist bij elkaar plaatsen. (staat schijnbaar bij de oefeningen op Toledo)

Moerman:
Hoofdvraag:
Bespreek de functionele anatomie vand e man.
Kleine vraagjes:
1) hoeveel ova komen er uit 1 oogonium
2) waar vinden we sterocilia terug
3) elke cellen liggen in het adlminaal compartiment
4)...
5)...

Missiaen:
Bespreek de antrale fase van de follikel en de selectiefase.

Andromeda

13-06-2006 14:13:40

Hooi,

ik had ook maandag examen, vragen devriendt en moerman waren hetzelfde, missiaen was bij mij:
lichamelijke veranderingen in de menstruele cyclus: endometrium en myometrium

succes nog!

Erualna

15-06-2006 12:43:02

Hallotjes!

Devriendt:
- verschil tss monozygote en monochoriale tweelingen + belang
- 3 broers, 1 zus, duchenne, X-gebonden. directe en indirecte DNA diagnostiek

Moerman
- histologie tubuli seminiferi
klein:
-acrosoom: wat en functie
-aa helicinae: waar + f°

rest komk nu ni direct op :?

Missiaen:
preovulatoire follikel en ovulatie

voilà das al eentje achter de rug (en wa voor eentje...)

succes ermee!

Cl0cKw1S3

15-06-2006 13:47:55

wat is juist het verschil tussen indirect en direct dna-onderzoek?

Bart

15-06-2006 14:07:46

Ik had vandaag voor missiaen de vraag: menstruele cyclus.. endometrium en myometrium... voor de rest dezelfde vragen als an-laure

nog een moermanvraagje:
functie van basalis


En karel, het exacte verschil tussen direct en indirect dna-onderzoek had ik vandaag ook graag geweten :cry:

eifos

15-06-2006 18:17:03

15 juni, NM-vragen:

Devriendt:
1) Waarvoor dienen volgende structuren en bespreek hun ontstaan:
- blastocystholte
-amnionholte
-extra-embryonaire coeloomholte
-follikelholte
-intra-embryonaire coeloomholte
2) Mutaties kunnen op verschillende manieren een dominant effect hebben. Bespreek deze adhv (maximaal) één voorbeeld

Moerman:
Hoofdvraag: anatomie + histologie eileider
Kleine vraagjes: -kanaal van Nuck
-anterieur fibromusculair stroma
-sinus lactiferus
- bevloeiing ovarium
- laatste ben ik vergeten
Missiaen: endocrinologie borst tijdens puberteit en zwangerschap + melkproductie na de zwangerschap

Succes ermee!

Kaat

20-06-2006 15:26:08

God ja, examenvragen van zaterdag:

Devriendt: (Fantastische man! :))
-Hoe kan men voor een multifactoriële aandoening zoals een lip-verhemelte spleet genen identificeren die betrokken zijn in het ontstaan ervan?
-Geef een overzicht van de relatieve posities v/d verschillende vliezen, het vruchtwater, navelstreng, uterusholte, chorion, amnion, placenta.. vlak voor de geboorte.

-Verschil tussen:
premutatie en mutatie
protooncogen en oncogen
iso en heterodisomie
trisomie en triploidie
egigenetisch en genetisch

-Een koppelvraag met stellingen en prentjes enz over afwijkingen geslacht

Moerman:
-Bespreek de anatomische basis van pijnbestrijding bij de bevalling

-vrouwelijk homoloog van gubernaculum
lig sacro-uterina
? (alleszins allemaal uit de voorbeeldvragen)

Missiaen: (buh. :()
Erectie
Emisie
Ejectie

Andromeda

20-06-2006 20:59:02

Ejectie
:lol:

Anonymous

21-06-2006 17:00:10

kaat, ik wou is eff vragen hoe heb jij die tweede vraag van devriendt opgelost?


merci

nog veel goede moed

T |\/|

23-06-2006 10:45:08

Devriendt: Waarom kan een vrouw soms toch een X-gebonden aandoening krijgen?
Wat zijn de verschillende types monozygote tweelingen, hoe kan ze post/pre-nataal onderscheiden en wat is het belang van dit onderscheid?

Verschil: premutatie - mutatie / triploidie - trisomie / somatisch - gonadaal

2 foto's : NBD en mola hydatiformis, bespreek + ontstaan + voor NBD de meest voorkomende oorzaak

een neuron bevat 6picogram DNA, en dan een ganse lijst met allemaal mogelijke cellen, hoeveel picogram DNA?

Missiaen: De anabole en katabole fase tijdens de zwangerschap van de vrouw

Moerman: Bespreek diaphragma pelvis

Level 3 van de axillaire lymfeknopen, spieren in spatium perinei superficialis, lot van de meeste follikels, wat is utriculus prostaticus, waar onstaan de meeste vormen van baarmoederkanker


Lang examen, maar meer als goed te doen, nog veel moed voor degenen die dit nog moeten doen.

Anonymous

24-06-2006 07:07:31

Devriendt:
-verschil tussen extra-en intra-embryonaire mesoderm, vergelijk onstaan en structuren die hieruit ontstaan.
-Leg uit; een polymorfisme is in associatie met een genetische aandoening.

Moerman:
Bespreek epidydimis

Anonymous

24-06-2006 08:28:11

Veeel sterkte met dit vak, t is een hele boterham, maar volhouden!

Anonymous

24-06-2006 09:26:54

donderdagochtend.

Devriendt
embryologie: Bespreek de embryologische ontwikkeling van de geslachtscellen en gonaden bij de normale man en vrouw tot aan de puberteit (enkel testes/ovarium). Vergelijk dit met de ontwikkeling van de geslachtscellen en gonaden bij een persoon met 45, X 47, XXY, 46XY en SRY mutatie, 46, XY en androgen receptor mutatie en 46XX en congenitale bijnierschorshyperplasie
Genetica: variabiliteit in expressie van een aandoening kan soms verklaard worden door allelische en niet-allelische heterogeniteit: bespreek

Moerman: dwarse doorsnede door het corpus penis

Missiaen: Borstontwikkeling en lactatie zowel puberteit als zwangerschap.

veel succes

Kaartje

27-06-2006 06:18:14

Examen O&V maandag, namiddag:

Devriendt:
- Bespreek het ontstaan, de functie en de verdere ontwikkeling van de dooierzak.
- Bespreek de theorieën over de functie van genomische imprinting.
Bijvragen:
- Hoe kun je bepalen of er sprake is van een invasieve mola bij de vrouw?
- Geldt de theorie van "Battle of the sexes" ook voor reptielen? (Hint: reptielen leggen eieren! :lol: )
- Geldt de theorie van "Battle of the sexes" ook voor monogame relaties?

Kleine vraagjes Devriendt:
- Wat is het verschil tussen epiblast/epiderm/ectoderm?
- Hoe kun je bepalen wanneer een vruchtje implanteert?
- "Casus" over een gezin (vader, moeder, gezonde dochter, aangedane zoon) met een autosomaal recessieve aandoening: kans op herhaling, welke merkers bij indirecte DNA test, kans dat dochter draagster, etc (toepassing kennis genetica, goed te doen).

Missiaen:
- Bespreek de puberteit bij de man.

Moerman:
- Bespreek de anatomie van de zwellichamen van de penis.

Kleine vraagjes Moerman:
- Welke beschermingsmechanismen zijn er bij de vrouw tegen opstijgende infecties?
- Uit welk epitheel bestaat de exocervix?
- Hoe is de lymfedrainage van de vulva?
En nog twee, die ik vergeten ben...

Examen is goed te doen, Devriendt zeer vriendelijk, maar tis wel doorwerken om op tijd gedaan te zijn... Succes voor degenen die nog moeten, tis bijna gedaan!!!

Anonymous

27-06-2006 08:45:08

kleine vraagjes Devriendt:

-gegeven was een foto met daarop een abnormaal grote baby, grote tong, grote lever en nieren
gevraagd : bespreek het ontstaan van deze aandoening
- foto van een stamboom (die achteraan in het boek staat)
gevraagd bespreek het overervingsmechanisme van deze aandoening
-een 10-tal uitspraken/kenmerken ivm prenataal onderzoek en dan moest je erbij plaatsten welke onderzoeken van toepassing zijn

moerman kleine vraagjes
-Hydrocoele?
-wat kan er gebeuren bij retroflexie van de uterus
- bezenuwing van de vulva
-bevloeing van de ovaria

Rie

27-06-2006 21:42:50

Missiaen:
Arbeid en bevalling: lengte-spanningsdiagram, hypertrofie en gap junctions

Moerman:
Grote vraag: zwellichamen penis
Kleine vraagjes:
-opstijgende infecties nr endometrium:hoe beschermen
-lymfevaten vulva
-corpus albicans
-vasotomie: ejectie nog mogelijk
-endotheel exocervix

Devriendt:
*Theorieën genomische imprinting
-> bijvraag: welke vind je de beste? Battle of sexes: was idd meest aangenomen theorie
->bijvraag: welke aandoeningen kunnen hierbij ontstaan? vb praderwilli
->bijvraag: op welke manieren problemen ontstaan ivm imprinting? uniparentele disomie, trisomie en verkeerde compensatie cel,...
*Dooierzak: ftie en ontwikkeling en verder verloop in embryonale ontwikkeling
-> bijvraag: wat ontstaat er uit de allantois: urachus, blaas, urathra
-> wat worden de bloedvaten v de dooierzak? a mesenterica sup, inf, truncus coeliacus