CAP 3 of 4

Live forum: /viewtopic.php?t=7091

siergriet

09-01-2007 14:49:01

Wanneer behoort iemand tot cap 3 en wanneer tot 4? Of maw, wanneer vlieg je naar de ICU, zijn daar bepaalde verhoogde parameters voor nodig?

tot zover mijn eerste vraag ooit op het forum... :)

Anonymous

10-01-2007 16:46:53

zeer goede vraag... maar ik kan je niet helpen? vroeg me hetzelfde af! Iemand???
Help ons :)

Igorrio

10-01-2007 18:27:15

Heb et mij ook zitten afvragen en misschien kan het gewoon zijn dat bij CAP IV de patiŽnt zodanig slecht is dat hij nood heeft aan permanente monitoring van z'n vitale functies... nee?

En uiteraard kan je ergens een verschil zien adhv de veroorzaker (S.aureus en Legionella bij CAP IV), alhoewel da dit niet strikt is denk'k

Anne|ies

10-01-2007 19:11:07

In een onbewaakt moment heb ik ook eens de indicatiestelling voor ICU opgezocht op internet... maar ik werd al mottig voor ik aan categorie 2 zat

maar voor zij die denken dat ze het aankunnen, aanschouw:


Categorie 1
ē PatiŽnten met een levensbedreigend,
potentieel reversibel
falen van vitale functies
ē PatiŽnten met twee of meer
acuut disfunctionerende
orgaansystemen met risico op
het ontstaan van een levensbedreigende
situatie

Categorie 2
ē PatiŽnten met een manifest
disfunctioneren of falen van
ťťn of meer orgaansystemen
die in een stabiele toestand
elders in het ziekenhuis verblijven
op een plaats waar een
adequate eerste behandeling
kortdurend kan plaatsvinden
(eerste hulp afdeling, operatiekamer)
ē PatiŽnten met een chronisch
onderliggend lijden, hetgeen
hen in de dagelijkse activiteiten
beperkt, met een dreigende
stoornis van de vitale respiratoire
of circulatoire functie
ē PatiŽnten die in een stabiele
toestand verkeren waar deze
toestand echter in korte tijd
kan overgaan in het falen/disfunctioneren
van de respiratoire
en of circulatoire functie
zoals bijvoorbeeld ten gevolgen
van een intoxicatie

Categorie 3
ē Postoperatieve patiŽnten die
ten gevolge van de aard en/of
duur van de ingreep mechanische
beademing en/of intensieve
bewaking en/of behandeling
behoeven
ē PatiŽnten met stabiele disfunctie
van twee of meer orgaansystemen
veroorzaakt door een
niet-preŽxistent lijden op een
algemene verpleegafdeling
ē PatiŽnten met een disfunctionerend
orgaansysteem waarbij
intensieve (hemodynamische)
bewaking een bijdrage levert
aan de diagnostiek en behandeling.
Kan ook op de CCU
indien primair cardiaal probleem.
ē PatiŽnten die (circulatoir)
geoptimaliseerd worden voor
een electieve chirurgische
ingreepDie categorieen slaan trouwens op de prioriteit: I de hoogste, III de laagste...

Veel plezier 8)