termen en testen

Live forum: /viewtopic.php?t=7211

tinehuyghe

11-01-2007 13:25:08

kan iemand corrigeren en aanvullen op p 115?

spirometrie= in zo'n metertje blazen
FVC= Functionele Vitale Capaciteit
FEV1= volume uitgeademde lucht in 1 seconde na maximale inademing
PEF= piekflow
MEF=?
MIF=?(zijn dit dan flowen nadat de helft van het volume al in of uitgeademd is?)

weerstand: hoe meet je die?

Raw=?
sGaw=?

plethysmografie
VC=Vitale Capaciteit
RV= Residueel Volume
TGV=??
TLC= Totale Long Capaciteit

Transfertest V max= ???wat is dit?

TLco=?
Kco=?
Vasb/Vamb=?


p87: wat is DLco?

en ook p87: kan iemand mij doen begrijpen wat pulsus paradoxus is?

geneesfee

11-01-2007 17:51:58

DLco is de diffusie capaciteit

voor die andere testen en termen ging ik er eigenlijk vanuit da we die nie moeten kennen, want zijn ons nooit uitgelegd geweest??

ik ga alleszins gewoon voor de FEV1,VC, Tiff, DLco en de rest laat ik aan mij passeren :)

Igorrio

11-01-2007 17:54:08

TGV = thoracaal gas volume, hiermee (en met TLC) moet ge ook wa rekening houden voor die cassusen want zo kan je gemakkelijk afleiden dat't om een hyperinflatie gaat (cfr. COPD)

charlotte

11-01-2007 18:50:02

pulsus paradoxus: zie http://en.wikipedia.org/wiki/Paradoxic_pulse

groetjes!

Anonymous

16-01-2007 10:29:00

kan iemand kort uitleggen met welke waarden en testjes ge dan een restrictieve obstructie kunt onderscheiden van een restrictieve?

thx