14 juni NM

Live forum: /viewtopic.php?t=10335

Isa

14-06-2007 13:21:51

1) Bespreek IgE gemedieerde allergie
2) Bespreek de risicofactoren voor atherosclerose. Hoe zou u cardiovasculaire preventie aanpakken?
3) U bent op stap geweest en veel te veel alcohol gedrinken. U leidt nu aan acute pancreatitis. Bespreek de pathogenese van acute pancreatitis.
4) Bespreek de behandeling van pijn.